"ไฟในใจ ไหม้ข้ามภพข้ามชาติ" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    12 พ.ย. 2560

 "ไฟในใจ ไหม้ข้ามภพข้ามชาติ"

" .. หลวงปู่เทศน์สอนเรื่องการดับไฟในใจว่า "กิเลส คือไฟราคะ โทสะ โมหะนี้แหละ มันเป็นของร้อน" ร้อนยิ่งกว่าไฟธรรมดา "ไฟธรรมดาอย่างไหม้ที่สุด ก็ให้ชีวิตผู้นั้นแตกดับไป" ก็หยุดแค่นั้น

แต่ว่า "ไฟราคะ ไฟโทสะ ไฟโมหะ ไฟอวิชชา ตัณหา มานะทิฏฐิ" ไฟอันนี้ไม่หยุดแค่นี้ "จะต้องไหม้จากภพนี้ ชาตินี้เดี๋ยวนี้ เป็นต้นไป จนต่อเนื่องไปภพใหม่ ชาติใหม่ก็ตามไปไหม้" .. "

"ธรรมประวัติ"
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
 
   DT014902

วิริยะ12

12 พ.ย. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5391 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย