"กาย คือหินลับปัญญา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    20 ต.ค. 2560

"กาย คือหินลับปัญญา"

" .. "จิตถ้าได้รับการแก้ไขดัดแปลงด้วยสติปัญญาอยู่เสมอแล้ว จะเปลี่ยนแปลงอาการของจิต" จากความหยาบเข้าสู่ความละเอียดเรื่อย ๆ ไป เปลี่ยนไปเรื่อย

"หินลับของสติปัญญาคือกาย" นี่เป็นสำคัญ กายมีอะไรอยู่ที่นี่ "เราติดอะไรทุกวันนี้ ก็ติดกาย สำคัญว่ากายเป็นเราเป็นของเราเป็นของเขา" นี่เป็นหลักใหญ่ "เรียกว่าอุปาทาน ยึดมาตั้งแต่ไหนแต่ไร" แล้วคลี่คลายดูให้ดี ด้วยอุบายวิธีดังที่เคยสอนแล้ว

"เราจะพิจารณากายนอกก็ตามกายในก็ตาม" กายหญิงก็ตาม กายชายก็ตาม "ถ้าพิจารณาเพื่อความถอดถอน เพื่อความแก้ไขเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อความเห็นตามเป็นจริงของสิ่งนั้น ๆ แล้วจะไม่ผิด" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=2844&CatID=3DT014902

วิริยะ12

20 ต.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5188 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย