"ความเดือดร้อนทั้งหลาย ล้วนมีกามเป็นเหตุ"

 วิริยะ12    13 ก.ย. 2560

 "ความเดือดร้อนทั้งหลาย ล้วนมีกามเป็นเหตุ"

" .. วันนี้เรานั่งสมาธิแล้วหรือยัง เวลานี้จิตเราตั้งมั่นในสมาธิเป็นปกติดีหรือยัง "ผู้ใดปล่อยจิตไปตามกามารมณ์ ผู้นั้นต้องเดือดร้อนในภายหลัง เพราะกามทั้งมวลล้วนแต่นำทุกข์มาให้" ทั้งในอดีตและในปัจจุบันและติดตามไปในอนาคต ควรละทิ้งให้ได้ในเวลานี้เป็นการดีมาก เพราะท่านใดละกามตัวนี้ได้ ย่อมอยู่เป็นสุขทุกลมหายใจ

"สิ่งเดือดร้อนทั้งหลายในโลกนี้ ทั้งมวลนี้ล้วนแต่กามเป็นเหตุ" เหตุใหญ่อยู่ที่ใจหลงใหลในกามารมณ์ เหตุนี้ท่านผู้ยังละกามทางกายไม่ได้ให้พยายามละ ผู้ที่ละทางวาจาไม่ได้ก็ให้พยายามละ ผู้ละกามทางจิตยังไม่หมด ก็ละให้หมดในเวลานี้ "ท่านผู้นั้นจึงชื่อว่า อยู่ในพระพุทธศาสนา" แล .. "

"ธรรมเมตตา" ฉบับที่ ๑๓ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๐๖
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
    DT014902

วิริยะ12

13 ก.ย. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5359 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย