"ลาภอันประเสริฐ" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)
 วิริยะ12   3 ก.ค. 2560

 "ลาภอันประเสริฐ"

" .. การที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ พบพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐ เกิดมาแล้วมีอวัยวะร่างกายครบสมบูรณ์บริบูรณ์นี่ ก็เนื่องมาจาก "ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตาฯ คือ บุญที่เราได้กระทำไว้แต่ปางก่อน" ได้ตามมาสนับสนุน ส่งเสริมให้เรามีศรัทธาความเชื่อมั่นว่า การปฎิบัติธรรมนี้ย่อมได้ผลอย่างจริงจัง ไม่มีอะไรเปรียบได้ .. "

โอวาทธรรมพระอุดมญาณโมลี
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป
 DT014902

วิริยะ12

3 ก.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  3562 

  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย