"ได้เป็นมหาแล้วครับ" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12  

 "ได้เป็นมหาแล้วครับ"

".. หลวงปู่(หลวงปู่จันทร์ศรี)ท่านเล่าว่า "บวชแล้วก็ปฏิบัติ ติดตามหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี แล้วลาท่าน อยากเป็นมหากับเขาบ้าง"

ท่านก็บอกว่า "ถ้าไม่ได้เป็นมหา อย่ามาให้เห็นหน้า" หลวงปู่เทสก์ท่านสั่ง "ก็ตั้งใจเรียน สอบตกอยู่สองปี ปี่ที่สาม ก็ได้เป็นมหาเปรียญ" พอมาถึงก็ไปกราบท่าน เรียนท่านว่า "ได้เป็นมหาแล้วครับ"

ธรรมของหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง จังหวัดหนองคาย "ท่านก็สอนแนวเดียวกับหลวงปู่มั่น สอนแนวเดียวกัน ธรรมเหมือนกัน" ท่านเป็นพระใจดี ใจเย็นมีเมตตา เหมือนหลวงปู่ฝั้น อาจาโร แต่หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ เป็นคนใจร้อน ถ้าทำอะไรไม่ทัน ก็จะโดนดุ .. "

"จันทร์ศรีส่องธรรม"
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป
    

5,408


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย