แนะนำสถานปฏิบัติธรรม
  ความคิดเห็น• "ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นถึงตัว"(หลวงปู่ชอบ ฐานสโม)

• อัฒมาสกราชา เขียนโดย สืบ ธรรมไทย

• "ภัยทั้งหลาย เกิดจากเหตุปัจจัย" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

• "เหมือนนกในกรง" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
Loading...

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย