((พักกาย-พักใจ)) สมัครเข้ารับการปฏิบัติธรรม (ตามเเบบสติปัฏฐาน ๔) ที่สำนักวิปัสสนากรรมฐาน "สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา" ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

 ตะวันธรรม   19 ก.พ. 2561

พักกาย-พักใจ สมัครเข้ารับการปฏิบัติธรรม (ตามเเบบสติปัฏฐาน ๔)
ที่สำนักวิปัสสนากรรมฐาน "สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา" ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร
(( อบรมฟรี ))
สมัครปฏิบัติ 3 วัน ,5วัน ,7วัน,9วัน
วันที่ 1-9 ทุกเดือน รับเเค่30 ท่าน คอร์ต เข้ม ผู้นำกรรมฐาน
วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ตลอดปี
วันสำคัญทางศาสนา 3-5-7 วัน

สอบถาม .087-007-8607
ไลน์ prathai2559    

ที่มา : www.dhammadee.com , ไลน์ dhamma2559 , เฟ็สศูนย์พุทธบริษัทสากล

DT012060

ตะวันธรรม

19 ก.พ. 2561

รายละเอียด


• กุสราชมหาสัตว์๑ เขียนโดย สืบ ธรรมไทย

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• 143(4/06/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

• พระธรรมทุกข้อตกอยู่ในกลุ่มอริยสัจ ๔

• หลักในการตอบ ๔ วิธี

• พกาหมาพรหม เขียนโดย สืบ ธรรมไทย

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย