สวนวนธรรม ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร

 ชมรมธรรมะไทย  

สวัสดีครับ สาธุชน และกัลยาณมิตรทุกท่าน .....

ขอประชาสัมพันธ์การอบมรมปฏิบัติธรรมครั้งที่ 2(1/54)

ในวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2554

สมาชิกเว็บธรรมะไทย ได้กราบเรียนเชิญอาจารย์อิทธิ มาบรรยายธรรม และอบรม "อริยสัจจ์ ๔"
พร้อมการปฏิบัติ แนวเจโตวิมุติ

ณ ศาลาปฏิบัติธรรม สวนวนธรรม ติดกับสวนหลวง ร.๙ หลังห้างพาราไดซ์ ถนนศรีนครินทร์

เวลา 9.00-16.00 น.

...สาธุชน และกัลยาณมิตรท่านใด มีโอกาสก็ขอเรียนเชิญฟัง และ ร่วมปฏิบัติธรรมตามวัน และเวลาดังกล่าว

**(ร่วมรับประทานอาหารเที่ยง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ) ***

กิจกรรม ช่วงเช้า...
9.00 - 9.45 น. สนทนา-ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม หรือฟังการบรรยายพระสัทธรรม
9.50 - 11.00 น. ปฎิบัติในแนวลักขณูปณิชฌาน
11.00 -12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

กิจกรรม ช่วงบ่าย...
12.00 -13.00 น. สนทนา-ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม หรือฟังการบรรยายพระสัทธรรม
13.00 -15.00 น. ปฎิบัติในแนวลักขณูปณิชฌาน
15.00 -16.00 น. สนทนา-ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม หรือฟังการบรรยายพระสัทธรรม

@ติดต่อสอบถามได้ที่ .....
คุณเสงี่ยม....โทร 082-2243654
คุณหนูนิด ...โทร 081-8130897
คุณหนุ่ม..... โทร 082-2959857


- รายละเอียดเพิ่มเติม :

http://www.dhammathai.org/dhammathaiclub/

http://www.facebook.com/event.php?eid=164958323529356
   

ที่มา : ชมรมธรรมะไทย

5,993


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย