สวนวนธรรม ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร

 ชมรมธรรมะไทย   29 ต.ค. 2553

สวัสดีครับ สาธุชน และกัลยาณมิตรทุกท่าน .....

ขอประชาสัมพันธ์การอบมรมปฏิบัติธรรมครั้งที่ 2(1/54)

ในวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2554

สมาชิกเว็บธรรมะไทย ได้กราบเรียนเชิญอาจารย์อิทธิ มาบรรยายธรรม และอบรม "อริยสัจจ์ ๔"
พร้อมการปฏิบัติ แนวเจโตวิมุติ

ณ ศาลาปฏิบัติธรรม สวนวนธรรม ติดกับสวนหลวง ร.๙ หลังห้างพาราไดซ์ ถนนศรีนครินทร์

เวลา 9.00-16.00 น.

...สาธุชน และกัลยาณมิตรท่านใด มีโอกาสก็ขอเรียนเชิญฟัง และ ร่วมปฏิบัติธรรมตามวัน และเวลาดังกล่าว

**(ร่วมรับประทานอาหารเที่ยง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ) ***

กิจกรรม ช่วงเช้า...
9.00 - 9.45 น. สนทนา-ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม หรือฟังการบรรยายพระสัทธรรม
9.50 - 11.00 น. ปฎิบัติในแนวลักขณูปณิชฌาน
11.00 -12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

กิจกรรม ช่วงบ่าย...
12.00 -13.00 น. สนทนา-ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม หรือฟังการบรรยายพระสัทธรรม
13.00 -15.00 น. ปฎิบัติในแนวลักขณูปณิชฌาน
15.00 -16.00 น. สนทนา-ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม หรือฟังการบรรยายพระสัทธรรม

@ติดต่อสอบถามได้ที่ .....
คุณเสงี่ยม....โทร 082-2243654
คุณหนูนิด ...โทร 081-8130897
คุณหนุ่ม..... โทร 082-2959857


- รายละเอียดเพิ่มเติม :

http://www.dhammathai.org/dhammathaiclub/

http://www.facebook.com/event.php?eid=164958323529356

ที่มา : ชมรมธรรมะไทย

DT0004

ชมรมธรรมะไทย

29 ต.ค. 2553

แผนที่สวนวนธรรม...


แผนที่ขนาดใหญ่ >> http://www.dhammathai.org/ad_2010/vanatham.jpgอบรมปฏิบัติธรรม ณ สวนวนธรรม ครั้งที่ 1จัดโดย ชมรมธรรมะไทยอบรมปฏิบัติธรรม ณ สวนวนธรรม ครั้งที่ 1อบรมปฏิบัติธรรม ณ สวนวนธรรม ครั้งที่ 1อบรมปฏิบัติธรรม ณ สวนวนธรรม ครั้งที่ 1สวัสดีค่ะกัลยาณมิตรทุกท่าน

เนื่องจาก "สวนวนธรรม" มีจัดกิจกรรมต่อเนื่องถึงวันที่ 29 ธันวาคม
ทางชมรมธรรมะไทย จึงขอเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติเป็นการชั่วคราว
ดังนั้นใน....


วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคมนี้ เรียนเชิญทุกท่านร่วมฟังธรรม-ฝึกอบรมอริยะสัจจ์๔
ที่บ้านเลขที่ 485/2 ซ.กรุงเทพ-นนทบุรี 15 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี เขตบางซื่อ


ดังได้แนบแผนที่มาด้วยเจ้าค่ะ...@^_^@...

เจริญในธรรมทุกท่านเจ้าค่ะ

หนูนิด(ชุติมา)
โทร.081-8130897

สมาชิกใหม่ครับ ขอมีส่วนร่วมในงานพระพุทธศาสนา และ ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ทำให้มีแหล่งความรู้ เป็นประโยชน์กับคนอื่นๆ


สวัสดีค่ะ สาธุชน และกัลยาณมิตรทุกท่าน


ขอเรียนให้ทราบว่า วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2554 นี้
สมาชิกเว็บธรรมะไทย ได้เรียนเชิญอาจารย์อิทธิ
มาบรรยายธรรม และอบรม "อริยสัจจ์๔" พร้อมการปฏิบัติ แนวเจโตวิมุติ
ณ ศาลาฟังธรรม ที่ "สวนวนธรรม" ถนนศรีนครินทร์ (อยู่ด้านหลัง
ห้างพาราไดซ์ ก่อนถึงสวนหลวง ร.9)

ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.


สาธุชน และกัลยาณมิตรท่านใด
มีโอกาสก็ขอเรียนเชิญฟัง และ ร่วมปฏิบัติธรรมตามวัน และเวลาดังกล่าว


**(ร่วมฟังธรรม และร่วมรับประทานอาหารเที่ยง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเจ้าค่ะ) ***@ติดต่อสอบถามได้ที่ .....

คุณเสงี่ยม....โทร 082-2243654

คุณหนูนิด ...โทร 081-8130897
เป็นเว็บไซต์ที่ให้ความรู้ทางธรรมะเข้าใจถึงแก่นพุทธศาสนาฟังแล้วนำไปปฏิบัติให้เกิดมรรคผลเบื้องต้นเป็นความสุขทางใจ เข้าใจการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามแนวทางพุทธศาสนา ถ้าพุทธศาสนิกชนมีเวลาได้ฟังและศึกษาให้เข้าใจ จะทำให้สังคมลดปัญหา ลดความวุ่นวาย มีสันติสุข สันติภาพยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนใช่ สังคมไทยทุกวันนี้วุ่นวายจนน่าเบื่อหน่าย จนป้าอยากไปอยู่ป่าหิมพานต์ (ไม่รู้อยู่ที่ไหน) ขออนุโมทนากับผู้ที่สร้างเว็บนี้ขึ้นมาค่ะ การให้ทานสิ่งใดในโลกก็ไม่เท่ากับการให้ธรรมเป็นทานค่ะ
ขอบอกบุญ ร่วมสร้างวิหารธรรม สำนักสงฆ์วัชรญาน ม.3 ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
เนื่องจากยังไม่มีเสนาสนะอะไร จะจัดทำผ้าป่าสามัคคีก็ไม่สามารถทำได้ เพราะยังไม่ได้ขออนุญาตตามกฎหมาย อีกอย่างก็ยังไม่สามารถนิมนต์พระสงฆ์เข้าไปอยู่ได้ ทั้งที่ได้นิมนต์พระไว้แล้ว จึงขอบอกบุญมายังท่านทั้งหลาย ผู้มีจิตศรัทที่มีความประสงค์ร่วมทำบุญสร้างวิหารธรรม ตามแต่กำลังศรัทธา หากท่านผู้มีจิตศรัทธาท่านใดมีความประสงค์จะทำบุญดังกล่าว สามารถติดต่อขอรายละเอียดของการทำบุญได้กับ ป้าแมว โทร. 08-6956-9719 หรือ E-mail pa-noom1@hotmail.com “ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ผู้ร่วมทำบุญ” ทุกท่านค่ะ ขออานิสงส์ผลบุญนี้ จงดลบันดลให้ท่านมีแต่ความสุข ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม สมความปรารถนาทุกประการ ประสบแต่สิ่งที่ดีงาม ในชีวิตตลอดไป ทุกภพ ทุกชาติ เทอญ
(นอกจากธรรมทาน และสังฆทาน ยิ่งใหญ่สุดแล้ว รองลงมาคือวิหารทาน)
ปีใหม่ ก็อยากไปร่วมปฏิบัติธรรมด้วยค่ะ แต่อยู่ไกลเหลือเกิน ขอทำอยู่บ้านค่ะ ที่จริงอยากไปกราบหลวงพ่อครูบาอาจารย์ พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ พระผู้มีปรีชาญาณ ทั้งปริยัติ ปฏิบัติ สกลนคร สาธุชนทั่วสารทิศหลั่งไหลไปทำบุญ ปฏิบัติธรรมกับท่านในห้วงปีใหม่ ระหว่างวันที่ 5-20 มกราคม ทุกปี ที่นิพเพทลาราม (แต่ป้าแมวไม่เคยได้ไปเลย) ใครติดขัดกรรมฐาน สมาธิขั้นไหนอยู่ ไปให้ท่านแก้ให้นะคะ รับรองพระกรรมฐานแน่นอน เพราะท่านแตกฉานทั้งปริยัติ และปฏิบัติ (ตู้พระไตรปิฎกอยู่ที่นั่น)ปีใหม่อยากไปปฏิบัติธรรมที่วัดปัญญานันทาราม คลองหกค่ะ เพราะอยู่ไม่ไกลจากบ้านนัก แต่ไม่ได้จองไว้เนื่องจากเพื่อนเขาเปลี่ยนแปลงแผนที่เตรียมไว้ จึงคิดว่าเราจะไปร่วมทำบุญที่วัดในวันนี้ค่ะ16 มกราคม 255416 มกราคม 2554อนุโมทนาบุญค่ะ สาธุ *-*


]สวัสดีค่ะเป็นสมาชิกใหม่ คงมีสักวันที่ได้ไปปฎิบติธรรมที่นั่น ปกติถ้าเสาร์-อาทิตย์ไม่ติดอะไรจะไปวัดที่มีต้นไม้ที่ร่มรื่นไปฟังธรรม ฝึกนั่งกรรมฐาน ฝีกสติ รู้สึกใจเย็นขึ้นไม่ฟุ่งซ่านอย่างเมื่อก่อนไปสวนวนธรรมครั้งแรก...สถานที่ดี ร่มรื่น ลมพัดเย็นสบาย เข้าซอย ไม่ไกลมาก ที่จอดรถพอเพียง
อาจารย์มีความรู้มาก ท่านเสียสละ เวลามาจาก พัทยา มาสอน นับเป็นโอกาสดี จึงขอเชิญชวน มาร่วมปฏิบัติ และลองฟังสักวัน หนึ่ง แล้วคุณจะบอกตัวเองว่า ใช่สิ่งที่คุณเอง กำลังหาอยู่????
เป็นอีกทางเลือก แนวหนึ่งที่ดี สำหรับนักปฏิบัติ ผู้มุ่งมั่น...ขอบอกสวัสดี กัลยาณมิตรทุกท่าน
เป็นสมาชิกใหม่ขอแจมด้วย ขออนุโมทนาในการทำบุญทำกุศลด้วย และขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติธรรมให้เจริญก้าวหน้าต่อไปยินดีได้รุจัก และจะเข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสต่อไป ยินดีได้รุจัก และจะเข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสต่อไป


 เปิดอ่านหน้านี้  5551 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย