โครงการวิปัสสนากรรมฐาน

 nufine   29 ต.ค. 2553


ขอเชิญผู้ที่มีใจรักการปฏิบัติธรรมทุกท่าน
เข้าร่วมโครงการวิปัสสนากรรมฐาน ๒ คืน ๓ วัน

จากเดิมวันที่ ๑๑ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
เป็นวันที่ ๙ - ๑๑ ธันวาคม และ ๙ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓

ณ วัดดงตาล ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่
วัดดงตาล : โทร. ๐๘๑-๗๖๓๔๔๒๙ , ๐๘๗-๖๖๒๘๐๓๔ , ๐๘๑-๗๗๒๔๔๓๔
ร้าน ต.พานิชย์ : ๐๓๕-๕๓๑๐๗๙ , ร้านเกษตรบางลี่: ๐๓๕-๕๓๑๐๐๓
ศูนย์ถ่ายเอกสารบางลี่ : ๐๘๐-๖๑๑๑๒๗๖ , ๐๘๐-๒๐๐๖๒๗๖

( ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น )

* หมายเหตุ : เนื่องจากน้ำท่วมวัด ขออภัยมา ณ โอกาสนี้


   

ที่มา : วัดดงตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

DT010056

nufine

29 ต.ค. 2553
 เปิดอ่านหน้านี้  5868 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย