โครงการปฏิบัติธรรม (คอร์ตภาวนาพิเศษ รุ่น.ธรรมะเพื่อชีวิต) รับสมัครนักธุรกิจ..เเละผู้รักสุขภาพจิต..เข้ารับการฝึกอบรมภาวนา(เพื่อประยุกต์หลักการปฏิบัติเข้าปรับใช้ในชีวิตจริง)

 ตะวันธรรม  

โครงการปฏิบัติธรรม (คอร์ตภาวนาพิเศษ รุ่น.ธรรมะกับชีวิต) รับสมัครนักธุรกิจ..เเละผู้รักสุขภาพจิต.เข้ารับการฝึกอบรมภาวนา(เพื่อประยุกต์หลักการปฏิบัติเข้าปรับใช้ในชีวิตจริง)


โครงการปฏิบัติธรรม เจริญสติปัฏฐาน ๔ อบรมภาวนาธรรมะเพื่อชีวิต
(คอร์ตพิเศษ..อบรมภาวนาสำหรับนักธุรกิจ)


"" หากชีวิตคุณมีเเต่อุปสรรค์
ประกอบธุรกิจก็มีเเต่ปัญหา
บุคคลากรไม่ขยันทำงาน
ติดต่อธุรกิจไม่ค่อยสำเร็จ
อาชีพไม่พัฒนาเท่าที่ควร
ร่างกายไม่เเข็งเเรง
โรคภัยรุมเล้าทำให้ต้องทุกข์อยู่ทุกวัน""

หากคุณต้องมีปัญหามากมายจนต้องทุกข์ใจอยู่ทุกวัน
จงเเสวงหาเเสงสว่างให้ชีวิตด้วยการสมัครเข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรม ภาวนา เจริญสติปัฏฐาน ๔
เพื่อหาทางออก..ให้กับชีวิต...กับความเจริญรุ่งเรืองของธุรกิจ..ด้วยธรรมะจากการปฏิบัติของเรา

((ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมภาวนา...(คอร์ตนักธุรกิจ รุ่นที่ ๑))

..เรียนรู้การนำสติมาใช้ในการทำงาน
..การฝึกสมาธิมาปรับใช้ในการคิดเเก้ปัญหา
...การพัฒนาองค์กรณ์อย่างสันติสุข
...ฝึกหัดกการภาวนา..เพื่อสร้างธุรกิจให้เจริญรุ่งเรือง
...เพื่อบำบัดรักษาจิตใจเราให้ผ่องใส
...ขจัดโรคภัยต่างๆในชีวิตให้เบาบาง


[/[....[. กำหนด ตั้งแต่ วันที่ 24-28 สิงหาคม 2555 ( 5 วัน)

โครงการปฏิบัติธรรม เจริญสติปัฏฐาน ๔ อบรมภาวนาธรรมะเพื่อชีวิต
(คอร์ตพิเศษ..อบรมภาวนาสำหรับนักธุรกิจ....เเละผู้รักสุขภาพจิต)


จุดมุ่งหมายในการอบรมภาวนา

1.ได้เรียนรู้การอบรมภาวนาเบื้องต้น
2.การเรียนรู้การนำหลักธรรมะเข้าประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
3.การเรียนรู้การนำข้อภาวนาเพื่อรักษาจิตของเราให้ผ่องใส่
4.เพื่อนำหลักภาวนาบำบัดสุขภาพจิตเพื่อให้ร่างกายเเข็งเเรงณ ศูนย์ฝึกอบรมสัญจร..ณ..หอสมุดนานาชาติ..อ.เข้าค้อ...จ.เพชรบูรณ์
<<<โดยการอบรมมุ่งเน้นการอบรมภาวนาเพื่อการปรับใช้ในธุรกิจ.>>.


......อาณาเขตบริเวณพื้นที่ร่มรื่น..อาการศเย็นสะบาย..ห้องพักสะดวก...ไฟฟ้าสะบาย..อยู่นอกเขตชุมชน ห่างจากหมู่บ้าน และเป็นสถานที่อันสงบเงียบสัปปายะเหมาะที่จะทำการฝึกหัดปฏิบัติธรรมเจริญสติ ทำสมาธิภาวนา เพื่อเพิ่มพูลสภาวะธรรมของเราให้มากขึ้น อันเป็นสถานที่ ที่ดำเนินการพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ฝึกหัดปฏิบัติธรรม เจริญสติ ภาวนา(ตามแบบสติปัฏฐาน ๔) ยุบหนอ-พองหนอ เหมาะเป็นอย่างมากโดยเฉพาะผู้ที่มีศรัทธาปรารถณาที่จะฝึกหัดปฏิบัติธรรม
(หลักสูตรเบื้องต้น) อันเป็นการเรียนรู้วิธีการฝึกเดินจงกลม, ฝึกการทำสมาธิ, เรียนรู้การสร้างสติ และสมาธิ อันจะเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา อันจะเป็นหนทางแห่งการเข้าถึงสัจจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ ในอนาคต และปัจจุบัน

.......โดยเฉพาะผู้ที่รับการอบรมจะนำหลักการอบรมภาวนา(คอร์ตอบรมภาวนาธรรมะเพื่อชีวิต) อันจะได้เรียนรู้การฝึกทำสมาธิจิต..ที่จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมภาวนา..ได้สร้างความเจริญประกาศเเรกเเก่ตนเอง..เมื่อจิตใจเราได้ฝึกจนเจริญ..เจริญในที่นี่คือ..ความเบิกบาน..เเช่มชื่น..สดใส..อารมร์ดี..อัธยาศัยดี..มีความคิดเเต่ในสิ่งดี..ประโยชน์ที่จะได้รับคือ..ความเจริญต่อตนเอง..ประการเเรก.ประการต่อไป...เมื่อเรานำสิ่งที่ได้ฝึกฝนไปปรับใช้เเก่ธุรกิจ...สิ่งที่จะตามมาคือความเจริญในบุคคลากร..ความเจริญในการทำงาน..ความเจริญรุ่งเรือง.ของอาชีพของเรา..เพราะฉะนั้นเชื่อว่าจิงที่เราได้เข้ามาฝึกฝนอบรมดีเเล้วจะช่วยให้เราได้เข้าใจถึง ..ความจริงของชีวิต..ค้นพบกฏของธรรมชาติ...เเละการพัฒนาองค์กรณ์สู่ความสำเร็จด้วยธรรมะที่ได้ฝึกฝนไปปรับใช้อย่างถูกวิธี....

....................ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพุทธบริษัทร่วมทำจิตใจให้ผ่องใส, ด้วยการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมได้ ในกาลเวลาที่เหมาะสมของท่าน อันจะเป็นการเข้าใจ ในการสร้างสติที่ถูกต้อง เข้าใจการทำสมาธิที่ถูกต้อง เเละนำหลักการอบรมภาวนาไปปรับใช้กับการประกอบธุรกิจเพื่อความเจริญ..รุ่งเรื่องในอาชีพการงาน
((เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังจะเริ่มต้นปฏิบัติธรรมเป็นครั้งเเรก หรือปรารภที่จะเรียนรู้การปฏิบัติธรรม ตามเเนวทางสติปัฏฐาน ๔ (ยุบหนอ-พองหนอ)
<<<โดยการอบรมมุ่งเน้นการอบรมภาวนาเพื่อการปรับใช้ในธุรกิจ.>>.
จึงขอเชิญผู้ใคร่ในการเข้าถึงพุทธธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเข้าถึงด้วยการปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของตนเอง

.......ตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ ในวันจาตุรงคสันนิบาตร โดยย่อเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาไว้ว่า +ละความชั่ว +ทำความดี +ทำจิตใจให้ผ่องใส เเค่นี้ เราก็สามารถรู้ตื่นเบิกบานใจเมื่อเข้าถึงพุทธธรรมได้ทุกเพศทุกวัย ด้วยผลบุญจากการเเสวงหาพระธรรมด้วยการปฏิบัติ ธรรมสร้างสติในกาย-เวทนา-จิต-ธรรม อย่างมีสติรู้ตัว ทั่วพร้อมอยู่ในกายเพื่อเพิ่มพูลสติให้ดำรงชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาท
(สามารถโทรศัพท์ลงชื่อลงทะเบียนสมัครเข้ารับอบรม จองล่วงหน้าถึง 23 สิงหาคม 2555
ตั้งเเต่ เวลา 10.00 - 18.00 น.

(โทรเเจ้งเจ้าหน้าที่ ลงทะเบียนสมัครเข้าปฏิบัติธรรม. 089-899-4099)เเจ้งรายละเอียด ดังนี้ต่อเจ้าหน้าที่

ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ เเละประสงค์เดินทางกับรถศูนย์หรือส่วนตัว
อีกทั้งเเจ้งประสงค์ว่าจะเข้าอบรมกี่วัน 5 วัน หรือ หรือประสงค์ร่วมบุญในพิธี...ก็ตามสมควร
(การปฏิบัติที่จะเห็นผลได้ชัดเจนนั้น จะต้องเข้าอบรมปฏิบัติอย่างน้อยต้อง 5 วัน )
หรือลงชื่อสมัครที่อีเมล์ศูนย์

โดยเเจ้ง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จำนวนผู้เข้าอบรม
เเละบอกว่าประสงค์จะขึ้นรถตู้ของศูนย์ หรือนำรถมาส่วนตัว
ที่ เจ้าหน้าที่ หรือส่งที่อีเมล์ ทางศูนย์จะติดต่อเพื่อยืนยันการสมัครอีกครั้ง
e-mail = lamphongdhamma@hotmail.com

(((กรุณาเเจ้งชื่อลงทะเบียนก่อนเต็ม (รับเเค่ 50 ท่านเข้ารับการอบรมเท่านั้น))))การเดินทาง
-สามารถเดินทางโดยรถส่วตัว...
-สามารถเดินทางโดยรถของศูนย์(จองเเละชำระตั๋วก่อนล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่)
ตารางกำหนดการปฎิบัติธรรม เจริญสติปัฏฐาน ๔

(หมายเหตุ . ในกรณีถ้าหากไม่สามารถเข้ารับการอบรมสามที่สมัครได้ต้องแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมที่เจ้าหน้าที่ ก่อน 2 วัน)
เพื่อสะดวกในการจัดสถานที่แก่ผู้เข้าอบรมภาวนา รักษาใจ การปฏิบัติธรรมวันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2555เวลา ๑๖.๐๐ น. ลงทะเบียนสมัครเข้าอบรมปฎิบัติธรรม, ข้อปฎิบัติในการเข้าอบรม ที่จุดลงทะเบียน
เวลา ๑๗.๓๐ น. สวดมนต์เเปลเย็น, ชำระร่างกาย
เวลา ๒๑.๐๐ น. พักผ่อน, อย่างมีสติ


วันเสาร์ ที่ 25-27 สิงหาคม 2555

เวลา ๐๓.๐๐ น. ตื่นนอน ชำระร่างกาย / เตรียมตัวทำวัตรเช้า
เวลา ๐๔.๐๐ - ๐๕.๐๐ น. สวดมนต์เช้าเเปล
เเละ สมาทานศีล 8 / สมาทานพระกรรมฐาน /สอนพระกรรมฐานเบื้องต้น
(สำหรับผู้เข้าอบรมพระกรรมฐานใหม่)
เวล ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. ปฏิบัติธรรมเจริญสติ ภาวนา (ช่วงเช้า) / อบรมภาวนาจิต / เดินวิปัสสนา ฟังธรรมะรับอรุณ
เวลา ๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า อย่างมีสติ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ปฏิบัติกรรมฐานเบื้องต้น (ช่วงสาย)
เวลา ๑๒.๐๐ น. (พักผ่อนตามอัธยาศัย อย่างมีสติ)
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ปฏิบัติธรรม ภาวนา (ช่วงบ่าย) อบรมภาวนาจิต
เวลา ๑๖.๐๐ น. ฟังธรรมบรรยาย การนำธรรมะเพื่อชีวิต..ภาวนา ณ ลานโพธิ์(1)
เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. อาบน้ำ, ชำระร่างกาย, ทำกิจกรรมจิตอาสา (ดูเเลความสะอาดบริเวณศูนย์)
เวลา ๑๘.๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็นเเปล, ฟังบรรยายธรรมะ (แนวทางปฏิบัติ)
เวลา ๑๙.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. ปฏิบัติธรรมเจริญสติ ภาวนา(ช่วงค่ำ) ฟังคำเเนะนำเพิ่มเติมจากพระอาจารย์
เวลา ๒๑.๐๐ น. พักผ่อน (อย่างมีสติ)

วันอาทิตย์ ที่ 28 สิงหาคม 2555


เวลา ๐๓.๐๐ น. ตื่นนอน ชำระร่างกาย / เตรียมตัวทำวัตรเช้า
เวลา ๐๔.๐๐ - ๐๕.๐๐ น. สวดมนต์เช้าเเปล
เวล ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. ปฏิบัติธรรมเจริญสติ ภาวนา ณ ลานโพธิ์ (ช่วงเช้า) เเละ กิจกรรมสงส์น้ำต้นโพธิ์
เวลา ๐๗.๐๐ น. ตักบาตรเช้าพระสงฆ์ 20 รูป (อาหารเเห้ง ตักบาตรพระ หรือเครื่องใช้ต่างๆ ถวายสังฆทาน)
เวลา ๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า อย่างมีสติ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ปฏิบัติกรรมฐาน (ช่วงสาย)
เวลา ๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหารช่วงเที่ยง
เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. สวนมนต์เย็น, พิธีขอขมา, ลาศีล, รับศีล, รับใบประกาศเกียรติบัตร ,
– {กิจกรรมปลูกต้นไม้ คนล่ะต้น ,ช่วยทำความสะอาดที่พัก สถานที่ต่างๆภายใน บริเวณสวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา}
....................... {เดินทางกลับบ้าน }....................................

ตารางกิจกรรมพิเศษ


((วันจันทร์ ที่ ๒ สิงหาคม 2555)) (วันอาสาฬหบูชา)

-เวลา หลักจากทำวัตรเช้าทุกวัน..ร่วมเดินจงกรมวิปัสสนา ภาวนา..
-ทุกวันช่วงเวลา 07.00 น. มีการถวายสังฆทานเเละตักบาตรพระสงฆ 20 รูป ทุกวัน(25-28)
* ร่วมปฎิบัติธรรม เจริญสติ ภาวนา ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย
(เพียงเเต่มีใจศรัทธา เเละปรารถณาที่จะปฎิบัติธรรม)*


ตารางการปฏิบัติธรรม...สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา...(ตลอดปี 2555)

1. ปฏิบัติธรรมภาวนาเจริญสติปัฏฐาน (คอร์ตอบรมภาวนาสำหรับนักธุรกิจ..รุ่น ๒)...ช่วงวันลอยกระทง
กำหนดการ ตั้งแต่ วันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2555 (7 วัน)

2. ปฏิบัติธรรมภาวนาเจริญสติปัฏฐาน (คอร์ตอบรมภาวนาสำหรับนักธุรกิจ..รุ่น ๓)
กำหนดการ ตั้งแต่ วันที่ 25-31 มกราคม 2556 ( 7 วัน) ....ช่วงรับวันปีใหม่


.....เวลาอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม.....


หมายเหตุ.
((ถ้าประสงค์จะมาอบรมเป็นหมู่คณะมากๆ สามารถติดต่อศูนย์ เพื่อเปิดอบรมปฏิบัติ ภาวนา เป็นกรณีพิเศษได้ตามความเหมาะสม ติดต่อล่วงหน้า 1 เดือน อย่างน้อย ))


"""""รับสมัครพุทธบุตรอาสา"""""""""
งานเผยเเผ่พระพุทธศาสนา(ฝ่ายช่วยงานปฏิบัติธรรม ช่วยงานสื่อธรรมเเละสงเคราะห์ช่วยเหลือชาวพุทธ)

เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ เเละเสริมสร้างศีลธรรม, คุณธรรม, จริยธรรม, ความดีความงามตามหลักคำสอนของพระพุทธศสนาได้ ถ้าเห็นความสำคัญในงานเผยเเผ่พรศาสนา เเละมีความสามารถพร้อมในงานเป็นพุทธบุตรอาสาสามารถสมัครเป็นพุทธบตรอาสาได้
ทั้งใจเเละกาย อุทิศให้พระธรรม (อาสาสมัครของเหล่าบุตรของพระพุทธศาสนา) ดังนี้

1.รับพุทธบุตรอาสาสมัคร..พัฒนาดูเเลปรับปรุงเว็บไซต์ธรรมะ
2.รับพุทธบุตรอาสาสมัคร..ช่วยงานออกเเบบตัดต่อภาพเเละวีดีโอ
3.รับพุทธบุตรอาสาสมัคร..ช่วยงานด้านประชาสัมพันธ์
4.รับพุทธบุตรอาสาสมัคร...ช่วยงานถ่ายวีดีโอ,เเละถ่ายภาพ
5.รับพุทธบุตรอาสาสมัคร...เเปลภาษาอังกฤษเเละจีน
6.รับพุทธบุตรอาสาสมัคร...ช่วยงานวาดภาพ
7.รับพุทธบุตรอาสาสมัคร....ช่วยงานรวบรวมเรียบเรียงหนังสือ
8.รับพุทธบุตรอาสาสมัคร....ช่วยเหลืองานด้านต่างๆดามความสามารถเพื่อสนับสนุนในงานต่างๆได้ในอนาคต(เเจ้งความประสงค์ก่อนได้)

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานเผยเเผ่พระศาสนาเพื่อความมั่นคงของอุบาสก-อุบาสิกา ด้วยการสมัครช่วยเหลืองานพระศาสนา (สร้างบุญ)สามารถเเจ้งความประสงค์สมัครอานิสงค์ของการปฏิบัติที่ได้จากการปฏิบัติธรรม

1. ทำให้ร่างกายสดชื่นเเจ่มใจ เบิกบาน เเข็งเเรงไม่ค่อยมีโรคภัย
(เพราะจิตใจดีงาม ร่างกายก็ผ่องใส เบิกบานร่างเริง คิดสิ่งใดก็มีความสุข)
2. รู้บาป รู้บุญ รู้คุณ รู้โทษ รู้สิ่งที่มีประโยชน์ เเละไม่มีประโยชน์
(ทำให้เกิดความเบื่อหนาน ในการดำเนินชีวิต ทำให้ดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาท)
3. เป็นผู้ที่มีความกตัญญู รู้คุณ ต่อผู้มีพระคุณ จิตใจอ่อนโยน อ้อนน้อมถ่อมตน
(เชื่อฟังพ่อเเม่มากขึ้น เพราะได้รู้จักความทุกข์จากเวทนา)
4. รู้กฎเเห่งกรรมจากการกระทำของตัวเองได้
(รู้ว่าเคยกระทำกุศล เเละอกุศลใดมา)
5. รู้เเนวทางการเเก้ไขปัญหาชีวิต ในปัจจุบันได้
(ไม่เครียด ไม่ฆ่าตัวตาย หาหนทางดับความทุกข์ทางใจได้ เเก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้)
6. รู้มีสติรู้ตัว ก่อนคิดที่จะทำสิ่งต่างๆ มากขึ้น
(เป็นผลให้เกิดความผิดพลาดน้อยลง)
7. มีความจำเป็นเลิศ
(เรียนหนังสือเก่งเพราะมีความจำเร็ว)
8. ต่ออายุให้ยาวนานขึ้น
(เพราะกรรมจากการกระทำบาปไม่มาตัดรอน)
9. มีวิบากกรรมน้อยลง
(สิ่งที่ทำให้ติดขัดความสำเร็จ)
14. สามารถเเก้กรรมจากการกระทำที่ไม่หนักมากได้
(เพราะการปฏิบัติธรรมได้บุญและอานิสงส์เยาะ เมื่อเเผ่เมตตาออกไปเจ้ากรรมนายเวรก็ได้มาก และสัพสัตว์ ก็จะถึงมาก และถึงทุกที่เพราะจิตมีสมาธิสูงมาก)
15. สามารถเข้าถึงธรรมะขั้นสูงสุดได้
(เพราะเป็นการฝึกฝนโดยการทำลายต้นต่อของกิเลสโดยตรง)
16. เป็นบาทฐานในการเข้าถึงธรรมะในอนาคต
(เป็นการสร้างบารมีธรรมเฉกเช่นพระพุทธเจ้า เเละพระอริยบุคคลทั้งหลาย้พื่อใช้ต่อสู้กับพระยามารที่ฝังอยู่ในใจเรา รอเราชนะกิเลสอยู่ คือความโลภ ความโกรธ ความหลง)


*************************************************คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม ดังนี้

1.เป็นผู้มีศรัทธาในการปฏิบัติธรรม
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์เเข็งเเรง
3.เป็นผู้ไม่มีโรคร้ายเรง
4.เป็นผู้ไม่ติดอาญาเเผ่นดิน
5.เป็นผู้ว่าง่าย,สอนง่าย,กินง่าย,อยู่ง่าย,นอนง่าย ไม่เเข็งกระด้าง
6.ประกอบอาชีพนักธุรกิจ..ใดๆก็ได้


***************************************************การเตรียมตัวเบื้องต้น ดังนี้

1.นุ่งห่มด้วยชุดขาวประมาณ 3 ชุด (สำหรับเวลาปฏิบัติผู้หญิงใส่ผ้าถุง มีไสบเฉวียงบ่า)
เวลาทำจิตอาสา หรือนอนอนุญาติให้ใส่กางเกงได้ ถ้าไม่มีติดต่อขอซื้อหรือขอยืมได้ที่ศูนย์
2.เตรียมเครื่องใช้ส่วนตัวมาด้วย อาทิ เเปรงสีฟัน, ยาสีฟัน,ยาสระผม, สบู่ เละอื่นๆ
3.เตรียมไฟฉายสำหรับเวลากลางคืน
4.เตรียมผ้าคลุมของใช้ส่วนตัวเพื่อปกปิดความเรียบร้อย (ถ้ามี)
5.เตรียมรองเท้าเเตะสำหรับใส่ในบริเวณปฏิบัติ
6.เตรียมเครื่องอุปโภค เเละบริโภค เพื่อตักบาตร เเละถวายสังฆทานเเด่คณะสงฆ์
(ถ้านำมาได้สำหรับตักบาตรพระภิกษุเเละถวายสังฆทาน..วันสุดท้าย ตอนเช้า เวลา 07.30น.)
7.ยาทาสำหรับกันยุง (ถ้ามี)
8.หากมีโรคประจำตัวควรติดยาหรือคนดูเเลมาด้วย
9.นำบัตรประจำตัวประชาชน เเละทะเบียนบ้าน (เเบบถ่ายสำเนา) อย่างละ 1 ชุด
10. สำหรับผู้เข้าอบรมครั้งเเรก ต้องนำรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ติดมาด้วย 1 รูป
11. เต้นหรือมุ้งครอบ (สำหรับผู้ที่ประสงค์จะหลีกหนีความวุ่นวายในหมู่คณะ)

((สำหรับอาหารเเละน้ำปาน่ะ ทางสวนป่ามีให้รับประทานอาหารฟรี 2 มื้อ))


*************************************************

กฏระเบียบเบี้องต้นในการปฏิบัติธรรม

1. ห้ามพกสิ่งของมีค่ามาก อาทิ ทอง, เพชร, เครื่องประดับต่างๆ เข้ามาอบรม
2. ห้ามสูบบุหรี่ หรือสิ่งเสพติด ตลอดการเข้รับการอบรม
3. ห้ามทะเลาะ หรือส่งเสียงดัง
4. ห้ามพกวิทยุ เข้ามาฟังระหว่างการอบรม
5. ห้ามทำรายป่าไม้ในศูนย์ กรณาช่วยกันรักษาต้นไม้
6. งดการหายหรือเสนอเเลกเปลี่ยนสินค่าในขณะเข้าอบรม
เป็นต้น เเละข้อกฎระเบียบอีกมากมาย ดูที่ป้ายประจำศูนย์
7. ในการเข้าอบรมปฏิบัติธรรมนั้นต้อง คิดอยู่เสมอว่าเรามาเพื่อขจัดกิเลสตัณหาในลดลง เพราะฉะนั้น
จงปฏิบัติตน โดยยึดหลัก
กินน้อน,พูดน้อย,นอนน้อย,ทำความเพียรให้มาก
8.จงมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติ โดยไม่ย้อท้อ เเละไม่หลีกหนีจากการปฏิบัติยกเว้นมีธุระจำเป็นจริงๆ
9.การที่เราเข้ามาอบรมนั้นอาจจะเจอบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะขัดต่อความรู้สึก หรือไม่ถูกใจตาที่เคยสัมผัสมา ก็จงยอมรับกฏระเบียบต่างๆของศูนย์ เพื่อการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นในการเข้าถึงพระธรรมคำสังสอน จงคิดว่าอุปสรรค คือสิ่งที่นักปฏิบัติควรที่จะเข้าใจในสัจธรรมของพระธรรม

หมายเหตุ. กรุณาอย่านำของมีค่าติดตัวมาเข้ารับการอบรมด้วย
(ถ้านำมาต้องเก็บรักษาหรือฝากเจ้าหน้าที่ไว้)

เพื่อความสันโดษ สงบเเละเพื่อไม่ให้เกิดความลำบากเมื่อยามหาย
(ปฏิบัติธรรมนำจิต เพื่อเเผ่คุณงามความดีสู่ครอบครัว,มิตร,สหาย เพื่อตอบพระคุณ เพื่อส่งจิตให้สูง เพื่อเชิดชูพระเกียรติคุณ เพื่อเเสวงหาความสุขล้ำ เพื่อน้อมนำ พุทธธรรม สู่กลางใจ) ถ้าหายทางสำนักไม่รับผิดชอบ
ผู้เข้าปฏิบัติธรรมสามารถร่วมกิจกรรมบุญได้ ดังนี้ คือ

1. เตรียมข้าวสารอาหารเเห้ง มาเตรียมตักบาตรพระภิกษุ ทุกวันตอนเช้า 4 วัน (พระภิกษุ 9 รูป)

2. ร่วมบุญถวายผ้าป่าบูชาธรรม..วันสุดท้ายของการอบรมภาวนาศูนย์ประสานงานศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติธรรมภาวนาสัญจร.. (ชมรมพุทธบุตรบารมี)
ติดต่อสอบถาม การสมัคร หรือถามทางกับ เจ้าหน้าที่ : โทร. 089-899-4099

หรือเเจ้งสมัครที่ e-mail:lamphongdhamma@hotmail.com
โดยระบุ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร เเละการเดินทางมาปฏิบัติ ถ้าประสงค์จะเดินทางจะขึ้นรถตู้ศูนย์ก็เเจ้งด้วย
พร้อมเเจ้งอาชีพที่กำลังทำอยู่มาด้วย


ดูรูปภาพกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรม โครงการที่ผ่านมา...ได้ที่ลิงค์
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.247277945364735.57207.100002475932455&type=1


ดูสถานที่อบรม..ปฏิบัติธรรม(คอร์ตนักธุรกิจ)
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.318747688217760.72407.100002475932455&type=1&notif_t=like


เเละสามารถติดตามข่าวสารของศูนย์อบรมปฏิบัติธรรม..เเละร่วมโมทนาสาธุการกับการบำเพ็ญธรรมได้
สารบุญ "ชมรมพุทธบุตรบารมี" ได้ที่
facebook = lamphongdhamma@hotmail.com

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dhammadee.com (เว็บไซต์ธรรมะดี)   

ที่มา : ปฏิบัติภาวนารักษากายวาจาใจให้ผ่องใสด้วยการปฏิบัตธรรม..ธรรมะจะรักษาผู้ประพฤติธรรม

5,925


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย