ขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชน มาร่วมปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมภาวนา ณ วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๙-๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗

 Ratchada    27 ก.ค. 2557

ขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชน มาร่วมปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมภาวนา ณ วัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๗

spot video วันแม่แห่งชาติ
http://youtu.be/_JCG-Or-5wk

~ กำ ห น ด วั น บ ว ช ~
ในวันเสาร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗- วันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
(ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๙ – แรม ๓ ค่ำ เดือน ๙)

~ กำ ห น ด ก า ร ~
พิธีบวช มีวันละ ๓ รอบ คือ
๑. เวลา ๑๒.๐๐ น. (วันแรกเวลา ๑๐.๐๐ น.)
๒. เวลา ๑๕.๓๐ น.
๓. เวลา ๒๑.๐๐ น.
~ พิธีลาสิกขา ~
มีวันละ ๑ รอบ คือ เวลา ๐๖.๐๐ น.
(ผู้จะบวชตอนบ่ายและตอนค่ำได้ ต้องไม่ทานอาหารในเวลาวิกาล คือ เลยหลังเที่ยงวัน)

คลิกอ่านรายละเอียด กำหนดการปฏิบัติธรรม ระเบียบการ การบวชเนกขัมภาวนา ตารางปฎิบัติกิจวัตร ฯลฯ
คลิกตามที่ลิงค์มาให้นี้
http://www.watmaheyong.org/index.php/nekkhamma.html

#สำนักปฏิบัติกรรมฐานวัดมเหยงคณ์
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร.๐๓๕-๘๘๑-๖๐๑-๒ , ๐๘๒-๒๓๓-๓๘๔๘
แผนที่วัด https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zLmddQ_ui-GQ.kOXh6Soe0ydI

ขอเรียนเชิญสาธุชน ติดตามรับชม
#รายการถ่ายทอดแพร่ภาพออกอากาศ
ช่วงเวลา ๒๐.๑๕-๒๑.๑๕น. #ของทุกวัน
แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระครูเกษมธรรมทัต
(หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) ได้ที่หน้าเว็ปไซต์
เว็ปไซต์ http://www.watmaheyong.org
Facebook https://www.facebook.com/watmaheyong

เครดิตภาพ : ขอบคุณและอนุโมทนาบุญ ช่างภาพวัดมเหยงคณ์ คุณลดาวัลย์ คงเครือพันธุ์ Ladawan


DT015578

Ratchada

27 ก.ค. 2557

วันแม่แห่งชาติ..(ราชสดุดีมหาราชินี)
http://youtu.be/W8I7_6DFV1Mspot video วันแม่แห่งชาติ
http://youtu.be/_JCG-Or-5wk
..#รอบรั้วมเหยงคณ์ #ข่าวสั้นทันข่าว
เริ่มแล้วกิจกรรมวันแม่วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา
เช้านี้ศิษยานุศิษย์และสาธุชน เริ่มทยอยมา
เพื่อบวชเนกขัมมภาวนาในช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติ
ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ สิงหาคม ๕๗
ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้บวชเนกขัมมภาวนา ที่ตั้งใจมาสร้างกุศล บวชเนกขัมมบารมี บำเพ็ญบุญ ทาน ศีล ภาวนาทุกท่าน สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิค่ะ...#รอบรั้วมเหยงคณ์ #ข่าวสั้นทันข่าว
เริ่มแล้วกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๙-๑๓ สิงหาคม ๕๗
ณ วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระครูเกษมธรรมทัต(หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)
เปิดพิธี ให้โอวาท ผู้บวชเนกขัมมภาวนารอบแรก
ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้บวชเนกขัมมภาวนา
ที่ตั้งใจมาสร้างกุศล บวชเนกขัมมบารมี
บำเพ็ญบุญ ทาน ศีล ภาวนาทุกท่าน
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิค่ะ..#รอบรั้วมเหยงคณ์ #ข่าวสั้นทันข่าว
เริ่มแล้วกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๙-๑๓ สิงหาคม ๕๗
ณ วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
รายงานข่าวประจำวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗
...................................................................
เมื่อเช้านี้เวลา ๑๐.๐๐ น.#ทูลกระหม่อมหญิง
#อุบลรัตนราชกัญญา #สิริวัฒนาพรรณวดี
#ทรงกรุณาโปรดเกล้าให้ ดร.มนัส โนนุช
กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบาย
และแผน มูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ
เป็นผู้แทนพระองค์ ในการอัญเชิญ
ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน
เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ณ วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา
โดยมีพรุะครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)
เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์
ยังความปลาบปลื้มแก่พุทธศาสนิกชน
วัดมเหยงคณ์ ที่เข้าร่วมพิธีเป็นอย่างยิ่ง


 เปิดอ่านหน้านี้  5448 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย