วัดบ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด

 DhammathaiTeam   12 ธ.ค. 2553


วัดบ่อพลอยกำลังปรับปรุงสถานที่โดยรอบวัด เพื่อเป็นสถานปฏิบัติธรรมแก่บุคคลทั่วไป
และสำหรับโครงการอบรมธรรมมะทุกวันอาทิตย์ ซึ่งทางกรมการศาสนาของจังหวัดตราด
ได้คัดเลือกวัดบ่อพลอย ให้เป็นวัดนำร่องของอำเภอบ่อไร่ อีกทั้งยังขาดสื่อ
เพื่อนำมาเผยแผ่เช่น CD ธรรมมะ , หนังสือที่เกี่ยวกับธรรมมะ ฯลฯ
ก็ขอฝากบุญนี้มายังเวปไซด์คุณโยมด้วย

เจริญพร
พระชัยอนันต์ อคฺคธมฺโม
085-4320745

---------------------------------------
รายละเอียดเพิ่มเติม > http://watboploy.blogspot.com/2010/12/blog-post.html   

DT0005

DhammathaiTeam

12 ธ.ค. 2553
 เปิดอ่านหน้านี้  6091 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย