ขอเชิญนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ สถานปฏิบัติธรรมบ้านบุญ ถนนพุทธมณฑลสาย 2

 zjukero   24 พ.ค. 2554

ขอเชิญนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ สถานปฏิบัติธรรมบ้านบุญ
ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 19.00 นใ
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ท่านที่จะไปหาพระอาจารย์ประจักษ์
ภูริปัญโญ และต้องการรวมทำบุญสร้างพระมหาเจดีย์
ร่วมทั้งขอรับพระบรมสารีริกธาตุ ก็เชิญได้นะครับ

DT011081

zjukero

24 พ.ค. 2554

ด้วยแรงศรัทธา จึงเห็นบารมี สาธุ


 เปิดอ่านหน้านี้  5596 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย