คอร์สภาวนา “เตรียมตัวตายอย่างมีสติ” 16-18 ส.ค.

 1000stars   29 มิ.ย. 2556

คอร์สภาวนา “เตรียมตัวตายอย่างมีสติ”
ตอน การแตกสลายของธาตุ และการเตรียมจิตระยะสุดท้าย

วันศุกร์ที่ 16 - วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2556 ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน

โดยปกติเราควรฝึกจิตให้ตื่นรู้ เบิกบาน อยู่ตลอดเวลา การฝึกต้องทำอย่างสม่ำเสมอในขณะที่เรายังแข็งแรง เมื่อวันที่เราป่วยหนักมาถึง ถ้าเรายังไม่เคยฝึกจิตให้คิดแต่สิ่งดีๆ ให้รู้จักให้อภัย หรือปล่อยวาง เราอาจโกรธเกลียดความเจ็บป่วยซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพกายและใจของเราเลย แล้วเมื่อวาระแห่งลมหายใจสุดท้ายมาถึง เราจะจากไปอย่างทุรนทุราย ตั้งแต่เกิดสัญญาณแห่งความตายซึ่งเกี่ยวข้องกับการแตกสลายของธาตุไปจนถึงขณะ ที่ลมหายใจเฮือกสุดท้ายหมดไปและเกิดการตายอย่างสมบูรณ์ทั้งภายนอกและภายใน มีความจำเป็นมากที่เราจะต้องประคับประคองจิตใจของเราให้ไม่ตระหนกตกใจ ไม่หวาดโกรธ ไม่เศร้าเสียใจจากการยึดติดผูกพัน ไม่น้อยใจหากไม่ได้รับการดูแล ไม่โกรธหรือเคืองแค้นผู้ใด จิตใจภายในนี้ละเอียดอ่อนมาก และในยามที่กายค่อยๆหมดพละกำลัง จิตที่ไม่ได้รับการฝึกก็จะยิ่งเสื่อมถอย ดิ่งลึกไป
ในความมืดมน ดุจดังลงไปสู่ก้นบึ้งของทะเลในยามค่ำคืน

ชาวทิเบตเชื่อว่าเวลาสุดท้ายนั้นมีผลต่อการเดินทางต่อของจิตวิญญาณ ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงพยายามทำอย่างดีที่สุดที่จะให้ผู้ที่กำลังจะล่วงลับจากไปอย่างสงบ สันติและมีสติ ไปพร้อมกับจิตที่มั่นคงในพระรัตนตรัยและในครูอาจารย์ของเขา แต่ละสัมผัสที่ให้ในขณะนั้นจะละมุนละม่อม เปี่ยมไปด้วยความกรุณา เพราะในขณะนั้นผู้กำลังจะล่วงลับไม่สามารถช่วยตัวเองได้อีกแล้ว มือที่เราไปสัมผัสเขาจึงต้องเต็มไปด้วยความรัก วาจาที่เราคุยกับเขาจึงต้องเต็มไปด้วยความอ่อนโยน ไม่ว่าดูภายนอกเขาจะรับรู้หรือไม่ แต่ดวงจิตเขายังอยู่ ดวงจิตเขาต้องการความรักของเรา ต้องการคำเตือนให้นึกถึงครูอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเคารพบูชา เพื่อให้ดวงจิตของเขาไม่ว้าเหว่ ให้มีกำลังใจ และพร้อมที่จะไปเผชิญกับสภาวะใหม่ที่เรียกว่า "บาร์โด"...

ในคอร์สนี้ เราจะทำความเข้าใจเรื่องของความตายและการ เตรียมตัวตายจากมุมมองในพระพุทธศาสนาแบบทิเบต ฝึกฝน วิธีการที่จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นสำหรับการเตรียมจิตเมื่อวาระสุดท้ายมาถึง พร้อมเรียนรู้วิธีธำรงรักษาธาตุให้สมดุลย์เพื่อสุขภาพกาย-ใจ

รูปแบบการอบรม : บรรยาย สนทนาธรรม ทำสมาธิ เดินภาวนา สวดมนตรา อ่านคัมภีร์ร่วมกัน

อาจารย์ผู้นำภาวนา
- รศ.ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านทิเบตจากมหาวิทยาลัยอินเดียน่าและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์สอนธรรมะโดยได้รับมอบคำสอนจากพระอาจารย์ในหลายนิกายในพุทธวัชรยาน
- อาจารย์มิว เยินเต็น ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมทิเบตของมูลนิธิ ผู้ได้รับการฝึกฝนจากแนวทางของการสอนในวัดทิเบตมาถึง 27 ปี

อาหาร-ที่พัก ทางมูลนิธิจะให้บริการอาหารมังสวิรัติ ผลไม้ อาหารว่าง และเครื่องดื่มร้อน/เย็น ตลอดช่วงภาวนา และจะจัดที่พักเป็นห้องพักในเรือนภาวนา เตนท์เดี่ยว หรือเตนท์ครอบครัว ที่ศูนย์ขทิรวันมีห้องน้ำสไตล์รีสอร์ทไว้บริการ

การเดินทางไปศูนย์ขทิรวัน
- เดินทางทางรถตู้ที่มูลนิธิจัดให้ ค่ารถไปกลับ 600 บาท
- ไปโดยรถยนต์ส่วนตัว (สามารถขอรับแผนที่ได้ทางอีเมล์)
- เดินทางโดยรถตู้ที่อนุสาวรีย์ชัยไปลงที่หัวหิน จากสถานีรถตู้ นั่งรถสองแถวป่าละอูไปลงหน้าศูนย์
(แต่เนื่องจากกิจกรรมนี้เริ่มช่วงเย็น ตั้งแต่บ่ายสามโมง จะไม่มีรถสองแถวให้บริการ)

บริจาคร่วมกิจกรรม บริจาคร่วมกิจกรรม 1,500 บาทเพื่อเป็นค่าจ้างแม่ครัวและผู้ช่วย ค่าวัตถุดิบสำหรับอาหารมื้อหลัก ค่าแรงคนงาน ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
โอนเงินได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิพันดารา”
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ บัญชีเลขที่ 391-2-66998-9

ลงทะเบียน ผู้สนใจกรุณาลงทะเบียนที่ 1000tara@gmail.com โทร 087-829-9387; 083-300-8119


กำหนดการ
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556
7.00 น. ผู้เดินทางโดยรถตู้ ขึ้นรถที่บ้านมูลนิธิ ซอยลาดพร้าว 11
11.00 น. เดินทางถึงศูนย์ขทิรวัน ปฐมนิเทศ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. กิจกรรมปรับทัศนคติและอบรมพื้นฐานการภาวนา
16.00 น. พัก
16.30 น. ความรู้เกี่ยวกับมรณศาสตร์แบบทิเบต
17.30 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ สนทนาธรรม
21.00 น. เข้านอน


วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556
6.00 น. ทำสมาธิ กราบอัษฎางคประดิษฐ์
7.00 น. ดื่มน้ำปานะ เดินภาวนา และ/หรือ ทำวัตรเช้า
8.00 น. รับประทานอาหารเช้า
10.00 น. บาร์โดแห่งชีวิตและความตาย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. การแตกสลายของธาตุ และการแยกกาย-จิต
16.00 น. พัก
16.30 น. นั่งสมาธิ มนตราภาวนา
17.30 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. ทำวัตรเย็น ทำพิธีให้ผู้ล่วงลับ สวดบทรัตนมาลัยและสวดมนตราดับทุกข์โศกของสัตว์โลก
21.00 น. เข้านอน

วันวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2556
6.00 น. นั่งสมาธิ กราบอัษฎางคประดิษฐ์
7.00 น. เดินภาวนา กิจกรรมในสถูปมนตร์
8.00 น. รับประทานอาหารเช้า
10.00 น. การธำรงรักษาธาตุเพื่อสุขภาวะกาย-ใจ แบ่งปันประสบการณ์
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ   

DT012209

1000stars

29 มิ.ย. 2556

ถ้ามีโอกาศ สมควรไ
ปเพี่อลมหายใจสุดท้าย


• หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ (2125 - 2225)

• พระนามของพระพุทธเจ้า

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• " รักแม่...เถอะลูก "

• สอนนั่งสมาธิ โดย พระอาจารย์ต้น (จารุวณฺโณ ภิกฺขุ)

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย