ขอเชิญร่วมงานบรรพชา-อุปสมบท๖เม.ย.๒๕

 yodkunpol   28 มี.ค. 2554

ขอเชิญ พุทธศาสนิกชน ร่วมงานบรรพชา - อุปสมบท สามเณรภาคฤดูร้อนเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบรมราชวงศ์จักรีและวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระชนมายุครบครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษามหามงคล
http://www.wiengkalong.com
กำหนดการ
๑-๔ เมษายน ๒๕๕๔ พัฒนาสถานที่ ประดับตกแต่งธงทิวต่างๆ
วันอังคารที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
๐๗.๐๐ น. ทำบุญตักบาตร
๐๙.๐๐ น. เตรียมงาน ตกแต่งเครื่องสักการบูชา
๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ภาวนา ทำขวัญนาค
วันจักรี พุธที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
๐๗.๐๐ น. ทำบุญตักบาตร
๐๙.๐๐ น. ร่วมพิธีเปิดโครงการ บรรพชา-อุปสมบท ณ.ศาลาธรรมิกราช
๑๑.๐๐ น. ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ สามเณร
๑๒.๐๐ น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ.โรงทานพระศรีอาริย์
๑๓.๐๐ น. ร่วมพิธีบรรพชาสามเณร ณ.ศาลาธรรมิกราช
พิธีอุปสมบท ณ.วัดหลวงราษฏร์เจริญธรรม
๑๙.๐๐ น. สวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตา ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าในพระราชวงศ์จักรี

DT010790

yodkunpol

28 มี.ค. 2554
 เปิดอ่านหน้านี้  5310 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย