บวชเนกขัมในกาลมาฆบูชา (๑๖-๑๗ ก.พ. ๒๕๖๕)

 watsritawee   7 ก.พ. 2565

น้อมบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอเชิญพุทธศาสนิกชนปฏิบัติบูชา บวชเนกขัมมนารี ๑ คืน ๑ วัน ณ วัดศรีทวี ในวันที่ ๑๖ – ๑๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ บวชวันที่ ๑๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. ลาศีลวันที่ ๑๗ เวลา ๐๖.๐๐ น. รับไม่เกิน ๓๐ ท่านเท่านั้น

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

สถานที่ตั้ง : ๒๑๓๑/๘ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
ที่มา : https://watsritawee.org

DT018481

watsritawee

7 ก.พ. 2565

วัดศรีทวีได้จัดเตรียมสถานที่ไว้พร้อมสำหรับพิธีบวชเนกขัมในกาลมาฆบูชาเช้าวันพรุ่งนี้
 เปิดอ่านหน้านี้  5861 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย