ปฎิบัติธรรม รักษาศีล เจริญภาวนา เนื่องในวันอาสาฬบูชา และเข้าพรรษา ณ วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี

 ooh3939   11 ก.ค. 2556

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ :ศูนย์พัฒนาจิตและปัญญาวัดไผ่เหลือง
โทร 02 921 2128 โทรสาร 02 921 2128
หัวหน้าโครงการ ; 087 883 2544
www.watphailuang.com ส่งข้อความที่ : vipassana-sati@hotmail.com
dhamma-jarik@hotmail.com

ที่มา : ปฎิบัติธรรม รักษาศีล เจริญภาวนา เนื่องในวันอาสาฬบูชา และเข้าพรรษา ณ วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี

DT010849

ooh3939

11 ก.ค. 2556

.........โครงการนี้จัดขึ้นเป็นธรรมทาน ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย..............กำหนดการวันเปิดการอบรม ๑๙ ก.ค
๑๖.๐๐ น. ลงทะเบียน/เข้าที่พัก
๑๗.๐๐ น. ปฐมนิเทศการปฏิบัติ
สวดมนต์เย็น
สาธิตการปฏิบัติ
๑๘.๓๐ น. พิธีสมาทานกรรมฐาน
เริ่มปฏิบัติ

กำหนดการประจำวัน
๐๔.๐๐ น. ตื่นนอน สรีระกิจ
๐๔.๓๐ น. โยคีทุกคนทำความเพียร
ในห้องปฏิบัติธรรม
๐๕.๓๐ น. สวดมนต์เช้า
๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า
๐๗.๓๐–๑๐.๓๐ น. เดินจงกรม-นั่งสมาธิ ณ ห้องปฏิบัติธรรม
๑๐.๓๐–๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

ภาคบ่าย
๑๒.๐๐–๑๓.๐๐ น. พักผ่อน
๑๓.๐๐–๑๗.๐๐ น. เดินจงกรม-นั่งสมาธิ ณ.ห้องปฏิบัติธรรม
๑๗.๐๐–๑๗.๓๐ น. ดื่มน้ำปานะ
๑๗.๓๐–๑๙.๑๕ น. สวดมนต์เย็น เดินจงกรม-นั่งสมาธิ
๑๙.๑๕ น. โยคีพร้อมกันที่ห้องปฏิบัติธรรม
๑๙.๓๐–๒๐.๓๐ น. พระธรรมเทศนา
๒๐.๓๐–๒๒.๐๐ น. เดินจงกรม-นั่งสมาธิ
๒๒.๐๐ น. เจริญสติจนกระทั่งหลับไป

กำหนดการวันปิดการอบรม
๐๔.๐๐ น. ตื่นนอน สรีระกิจ
๐๔.๓๐ น. โยคีทุกคนทำความเพียร
ในห้องปฏิบัติธรรม
๐๕.๓๐ น. สวดมนต์เช้า
๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า
๐๗.๔๕ น. พร้อมกันที่ห้องปฏิบัติ
ตอบแบบประเมินผล
๐๙.๐๐–๑๑ น. ไขปัญหาธรรมและให้โอวาท
สมาทานศีล ๕

๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางกลับบ้าน
………………..จบรายการ……………….
หมายเหตุ
-ผู้ปฏิบัติต้องไปสอบอารณ์ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ให้ และควรไปก่อนเวลาเล็ก น้อย

-ผู้ปฏิบัติสามารถจัดเวลาในการอาบน้ำชำระกาย ตามเวลาอันสมควรเหมาะสม
-ผู้ปฏิบัติต้องรักษาศีล ๘ อย่างเคร่งครัด ไม่ควร ดื่มนมสด นมเปรี้ยว และนมถั่วเหลืองทุกยี่ห้อ
หรือดื่มเครื่องดื่มผสมนม หรือ คอฟฟี่เมท หลังเวลา ๑๒.๐๐ น.
-ได้จัดเครื่องดื่มไว้ให้โยคีผ่อนคลายอิริยาบถ และเพื่อฝึกการกำหนดอิริยาบถย่อย

...........โครงการนี้จัดขึ้นเป็นธรรมทาน ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย..............


 เปิดอ่านหน้านี้  5281 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย