ความเข้าใจในเรื่องความตาย

 Webmaster  

ความเข้าใจในเรื่องความตายหลักสูตรเผชิญความตายด้วยใจสงบ
โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 9-15 มกราคม 2560
ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ สวนประไพธรรม ศ.3 ท่าแซะ ชุมพร

ที่มา : https://www.youtube.com/@ybat1yuwaput

2,975


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย