โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต ณ วัดดงตาล จ.สุพรรณบุรี

 nufai   15 ส.ค. 2555

ขอเชิญผู้ที่มีใจรักการปฏิบัติธรรมทุกท่าน
เข้าร่วมโครงการวิปัสสนากรรมฐานพัฒนาจิต เบื้องต้น ครั้งที่ ๕
ณ วัดดงตาล ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕
โดยคณะวิทยากรสาย คุณแม่ สิริ กรินชัย นำโดย อาจารย์อนงค์นุช กิมทอง

สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่
วัดดงตาล : โทร. ๐๘๑-๗๖๓๔๔๒๙ , ๐๘๗-๖๖๒๘๐๓๔ , ๐๘๑-๗๗๒๔๔๓๔
ร้าน ต.พานิชย์ : ๐๓๕-๕๓๑๐๗๙ , ร้านเกษตรบางลี่: ๐๓๕-๕๓๑๐๐๓
ศูนย์ถ่ายเอกสารบางลี่ : ๐๘๐-๖๑๑๑๒๗๖ , ๐๘๐-๒๐๐๖๒๗๖

กฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๑.ข้าพเจ้าจะตั้งใจปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและอยู่ปฏิบัติให้ครบ โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น!
๒.ข้าพเจ้าจะไม่พูดคุยกันเองตลอดเวลาที่ปฏิบัติธรรม
๓.ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบ และข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ของข้าพเจ้า และส่วนรวม


สิ่งที่ต้องเตรียมในการปฏิบัติธรรม
- เสื้อ – กางเกง ( เตรียมมาให้ครบ ไม่มีการซักผ้า ) และของใช้ส่วนตัว
- เสื้อ ต้องเป็นสีขาวล้วนเท่านั้น ห้ามมีลวดลายหรือสีปะปน ห้ามสวมเสื้อไม่มีแขนหรือรัดรูปหรือเอวลอย
- กางเกง ต้องเป็นกางเกงขายาวสีขาว เท่านั้น! ห้ามกางเกงยีนต์ หรือรัดรูป
- เสื้อกันหนาว และ ยาประจำตัว ( ถ้ามี)

วัตถุประสงค์
• เพื่อให้เกิดความสงบและความสุขที่แท้จริงแห่งจิต
• ให้ผ่อนคลายจากความเครียดจากการงาน
• เพื่อให้รู้จักธรรมะทั่วๆไป ในการดำเนินชีวิต
• ยอมรับกฎของธรรมชาติ และการกระทำ
• เพื่อแก้ไขปัญหาชีวิต
• เพื่อให้เกิดความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณฯ
แนวการอบรม
• ไหว้พระ สวดมนต์ ฟังธรรมบรรยายจากวิทยากร
• เน้นการเดินจงกรม นั่งสมาธิ กำหนดอิริยาบถย่อย
• ทำตามเพียรต่อเนื่อง ตามแนวสติปัฏฐานสี่
• สมาทานอาชีวัฏฐะมะกะศีล (รับประทานอาหาร 3 มื้อ)
ผลที่ได้รับ
• มีความสันติสุขแห่งจิตที่แท้จริง รู้จักปล่อยวาง ไม่เครียด
• เข้าใจหลักธรรมคำสั่งสอนตามแนวพุทธศาสนา
• สามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น ครอบครัวมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
• มีความซาบซื้งสำนึกในพระคุณต่อผู้มีอุปการะคุณ

DT013012

nufai

15 ส.ค. 2555
 เปิดอ่านหน้านี้  5636 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย