ตารางปฏิบัติธรรม ประจำปี ๒๕๕๕ โดย มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม

 dhammanews  

ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการปฏิบัติธรรม ประจำปี ๒๕๕๕"

โดย มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม

รายละเอียดโครงการ

๑. คอร์สปฏิบัติธรรม >> http://www.rasameehangdhama.org/?page_id=33

๒. ดาวน์โหลดรายละเอียด >>

http://www.dhammathai.org/rasameehangdhama/dhamma2012.pdf


มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม

โทร. 053-290-099
rassameehangdhamjirung@gmail.com
   


5,913


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย