ภาษาบาลีในชีวิตประจำวัน 1


 • ภาษาบาลีในชีวิตประจำวัน 1

 • โดย
 • พระมหาอดิเดช สติวโร (สุขวัฒนวดี), ป.ธ.9, ผศ.ดร.
 • วันที่ 1 เมษายน 2566 - 1 เมษายน 2566
 • ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ยพส.)
 • เลขที่ 4 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 6 บางด้วน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 • โทร: 02 455 2525
 • E-mail/Line: ybatoffice@ybat.org
 • แผนที่: https://goo.gl/maps/tTcYdovKEcm29G718
 • (วันเสาร์ 09.00 - 11.30 น.)

  สาธุชนทั่วไป อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป

  ห้องเรียนอภิธรรม ชั้น ๓ อาคารบุญยง ว่องวานิช
  ซอยเพชรเกษม ๕๔ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร


ที่มา : www.ybat.org

 เปิดอ่านหน้านี้  399 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย