อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 10-18


อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 10 สรุปขั้นที่ 1,2,3,4 ต่อตอนที่ 5,6,7

โดย พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ


ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=1uG5qYtuuW8&index=10&list=PLpPVg6BY5of1_l9nxVwv2O2W6ItDhZK2x

DT0005

DhammathaiTeam
อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 11 ขั้นที่ 5,6,7 โดย พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ความคิดเห็นที่ 1  / DhammathaiTeam / 7 มี.ค. 2560 เวลา 21:23 น. 
อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 12 (ขั้นที่ 8) โดย พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ความคิดเห็นที่ 2  / DhammathaiTeam / 7 มี.ค. 2560 เวลา 21:23 น. 
อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 13 (ขั้นที่ 8,9,10) โดย พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ความคิดเห็นที่ 3  / DhammathaiTeam / 7 มี.ค. 2560 เวลา 21:24 น. 
อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 14 (ขั้นที่ 9,10) โดย พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ความคิดเห็นที่ 4  / DhammathaiTeam / 7 มี.ค. 2560 เวลา 21:24 น. 
อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 15 ( ขั้นที่ 11,12, 13) โดย พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ความคิดเห็นที่ 5  / DhammathaiTeam / 7 มี.ค. 2560 เวลา 21:25 น. 
อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 16 ( ขั้นที่ 11, 12, 13 ) โดย พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ความคิดเห็นที่ 6  / DhammathaiTeam / 7 มี.ค. 2560 เวลา 21:26 น. 
อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 17 ( ขั้นที่ 14,15 ) โดย พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ความคิดเห็นที่ 7  / DhammathaiTeam / 7 มี.ค. 2560 เวลา 21:26 น. 
อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 18 ( ขั้นที่ 14,15,16 ) ตอนสุดท้าย โดย พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ความคิดเห็นที่ 8  / DhammathaiTeam / 7 มี.ค. 2560 เวลา 21:27 น. 


ความคิดเห็นที่ 9  /  / 12 ต.ค. 2560 เวลา 14:56 น. 


ความคิดเห็นที่ 10  /  / 28 ต.ค. 2560 เวลา 17:49 น. 


ความคิดเห็นที่ 11  /  / 14 พ.ย. 2560 เวลา 01:50 น. 


ความคิดเห็นที่ 12  /  / 30 พ.ย. 2560 เวลา 18:24 น. 


ความคิดเห็นที่ 13  /  / 30 พ.ย. 2560 เวลา 18:24 น. 


ความคิดเห็นที่ 14  /  / 28 ธ.ค. 2560 เวลา 01:20 น. 


ความคิดเห็นที่ 15  /  / 13 ม.ค. 2561 เวลา 06:35 น. 


ความคิดเห็นที่ 16  /  / 23 ก.พ. 2561 เวลา 06:32 น. 


ความคิดเห็นที่ 17  /  / 3 เม.ย. 2561 เวลา 16:35 น. 


ความคิดเห็นที่ 18  /  / 22 เม.ย. 2561 เวลา 15:16 น. 


ความคิดเห็นที่ 19  /  / 30 เม.ย. 2561 เวลา 08:39 น. 


ความคิดเห็นที่ 20  /  / 16 มิ.ย. 2561 เวลา 23:26 น. 


ความคิดเห็นที่ 21  /  / 1 ก.ค. 2561 เวลา 02:59 น. 


ความคิดเห็นที่ 22  /  / 24 ส.ค. 2561 เวลา 07:47 น. 


ความคิดเห็นที่ 23  /  / 13 ต.ค. 2561 เวลา 06:59 น. 


ความคิดเห็นที่ 24  /  / 16 ต.ค. 2561 เวลา 03:32 น. 

 เปิดอ่านหน้านี้  1091 

 แสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย