อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 10-18


อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 10 สรุปขั้นที่ 1,2,3,4 ต่อตอนที่ 5,6,7

โดย พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ
อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 11 ขั้นที่ 5,6,7 โดย พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 12 (ขั้นที่ 8) โดย พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 13 (ขั้นที่ 8,9,10) โดย พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 14 (ขั้นที่ 9,10) โดย พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 15 ( ขั้นที่ 11,12, 13) โดย พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 16 ( ขั้นที่ 11, 12, 13 ) โดย พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 17 ( ขั้นที่ 14,15 ) โดย พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 18 ( ขั้นที่ 14,15,16 ) ตอนสุดท้าย โดย พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

 เปิดอ่านหน้านี้  4739 


  ความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย