"ท่านสอนให้บริกรรมพุทโธ" (หลวงปู่ลี กุสลธโร)


.
 "ท่านสอนให้บริกรรมพุทโธ"

" .. หลวงปู่มั่นท่านสอน "ท่านให้บริกรรมพุทโธ" แม้จะเรียนสูงมาได้ ๕ ประโยค ก็ตามก็ต้องได้มาเรียนพุทโธกับท่าน "บางองค์เรียนหนึ่งปีหกเดือนถึงค่อยอยู่กับพุทโธก็มี" สองปีก็มี "พอมันอยู่กับพุทโธเท่านั้นแหละมันจะเกิดหรอกธรรม" จะเกิดถ้ามันสงบให้มันติดความสงบเสียก่อน

แต่นี่ทางความคิดพิจารณาอยากเห็นครูบาอาจารย์หรือ "ได้ดูหนังสือก็เอาสิ่งนี้มันก็เป็นสัญญาไป" มันไม่ได้เกิดกับตัวเองนะ "ให้มันเห็นด้วยตนเอง มันถึงจะเป็นปัจจัตตัง" ถ้าไม่ลงมือทำไม่ทำเอาเองมันไม่เห็นหรอก "ครูบาอาจารย์ท่านมีแต่แนะนำแนวทางเท่านั้นแหละ"

เหมือนอาหารนี่แหละ "ถ้าอยู่ในภาชนะถ้าเราไม่รับประทานมันก็ไม่รู้รสชาติ" ธรรมของพระองค์เจ้านะจริงแต่เราเองที่ทำไม่จริงเท่านั้น เดี๋ยวก็กล่าวอ้างผิด ๆ ว่า "ศาสนาไม่จริงเท่านั้นแหละที่แท้กิเลสนะหลอกออกไป" ไปเชื่อกิเลสมันมาหลายภพหลายชาติแล้วนะ "จะทำอะไรก็กลัวตายกลัวว่าตัวเองจะเหนื่อย" ครูบาอาจารย์ท่านสู้มาจนมากพอแล้วนะ "อย่างหลวงปู่มั่น ท่านสู้จนตัวท่านเองสลบไสลไปก็มี" .. "

"เห็นธรรมด้วยสัญญาหรือด้วยปัญญา"
หลวงปู่ลี กุสลธโร
 
 เปิดอ่านหน้านี้  4737 


  ความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย