อานาปานสติ 1/2 โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ


พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ประธานสงฆ์แห่ง วัดไตรสิกขาทลามลตาราม และวัดนิพเพธพลาราม ต.บ้านแพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร ถือว่าเป็นนักปราชญ์แห่งภาคอีสาน ที่ หลายท่านยังไม่รู้จัก จึงถือโอกาสเปิดกรุพระป่า พระนักปฏิบัติ พระนักเทศน์ พระนักปราชญ์แห่งภาคอีสานรูปหนึ่ง พระผู้เสียสละอุทิศตนทำงานเพื่อพระศาสนา รับกิจนิมนต์ไปแสดงธรรมในที่ต่างๆ ทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งต่างประเทศ ชีวิตอยู่กับการเดินทางเป็นส่วนมาก การพักผ่อนไม่ค่อยจะพอ ประกอบกับสุขภาพไม่ค่อยจะดี

ปัจจุบันพระอาจารย์ พูดได้เหมือนเดิม แต่ก็นั่งรถเข็ญ ก็เดินได้บ้างแต่ใช้ไม้เท้า บทบาทที่เคยเดินทางไปแสดงธรรมตามกิจนิมนต์ก็ไม่มีมากเหมือนแต่ก่อน เพราะร่างกายไม่แข็งแรง ยังเหลือแต่ผลงานเก่าๆ ที่จัดทำเป็น ซีดี วีซีดี ซึ่งเป็นผลงานหลากหลาย แสดงธรรมทุกระดับทั้งโวหารและไหวพริบดีมาก ได้ฟังแล้วจะเห็นความแปลกใหม่อย่างน่าทึ่งมาก ท่านเป็นพหุสูตรจริงๆแต่ก็เป็นที่น่าแปลกใจ ว่าท่านพูดได้หลายภาษา นอกจากจะพูดได้แล้วยัง เขียน อักษรอีสานโบราณได้ด้วย ประเด็นสำคัญคือ เวลาที่ท่านเทศน์นั้น ก็จะมีหลักฐานการอ้างอิงในพระไตรปิฎก กล่าวไว้ว่า อย่างนี้ๆ จากพระไตรปิฎกเล่มไหน ชื่อเล่มว่าอะไร อยู่หน้าที่เท่าไหร่ วรรคไหน บรรทัดที่เท่าไหร่ กล่าวว่าอย่างไร

ท่านผู้ฟังสามารถหาฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ได้ตามเว็บไซด์ต่างๆ รวมทั้ง Youtube ซึ่งมีผู้นำคำสั่งสอนมาเผยแผ่เพื่อให้บุคคลทุกเพศทุกวัยได้ฟังเป็นหนทางให้เกิดปัญญา

ขอบุญกุศลทั้งหลายจงดลให้พระอาจารย์หายจากการเจ็บป่วยทั้งปวง กลับมาเป็นแม่ทัพธรรมเผยแผ่คำสั่งสอนให้เกิดความสงบสุขในโลกด้วยเทอญ สาธุ

ภาพทีอยู่ในวีดีโอบางส่วน ได้มาจาก facebook ปัจฉา สมณะ ของพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

แนะนำ แหล่งธรรมมะของท่านผู้มองเห็นประโยชน์แห่งธรรมได้สร้างไว้ให้ทุกคนที่สนใจ ไฟล์ MP3
http://luangporsompob.blogspot.com/ สาธุๆ กับท่านที่เผยแพร่


ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=g9n2LBW3f8c&t=475s

DT0005

DhammathaiTeam
อานาปานสติ 2/2 โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

ความคิดเห็นที่ 1  / DhammathaiTeam / 7 มี.ค. 2560 เวลา 20:24 น. 


ความคิดเห็นที่ 2  /  / 21 ก.ย. 2560 เวลา 15:27 น. 


ความคิดเห็นที่ 3  /  / 21 ก.ย. 2560 เวลา 15:28 น. 


ความคิดเห็นที่ 4  /  / 22 ก.ย. 2560 เวลา 17:08 น. 


ความคิดเห็นที่ 5  /  / 27 ก.ย. 2560 เวลา 03:28 น. 


ความคิดเห็นที่ 6  /  / 6 ต.ค. 2560 เวลา 02:55 น. 


ความคิดเห็นที่ 7  /  / 7 ต.ค. 2560 เวลา 17:35 น. 


ความคิดเห็นที่ 8  /  / 22 ต.ค. 2560 เวลา 23:51 น. 


ความคิดเห็นที่ 9  /  / 23 ต.ค. 2560 เวลา 15:31 น. 


ความคิดเห็นที่ 10  /  / 7 พ.ย. 2560 เวลา 09:03 น. 


ความคิดเห็นที่ 11  /  / 9 พ.ย. 2560 เวลา 09:29 น. 


ความคิดเห็นที่ 12  /  / 9 พ.ย. 2560 เวลา 09:29 น. 


ความคิดเห็นที่ 13  /  / 23 พ.ย. 2560 เวลา 09:57 น. 


ความคิดเห็นที่ 14  /  / 25 พ.ย. 2560 เวลา 16:26 น. 


ความคิดเห็นที่ 15  /  / 7 ธ.ค. 2560 เวลา 13:53 น. 


ความคิดเห็นที่ 16  /  / 8 ธ.ค. 2560 เวลา 20:51 น. 


ความคิดเห็นที่ 17  /  / 23 ธ.ค. 2560 เวลา 14:29 น. 


ความคิดเห็นที่ 18  /  / 8 ม.ค. 2561 เวลา 02:50 น. 


ความคิดเห็นที่ 19  /  / 24 ม.ค. 2561 เวลา 03:21 น. 


ความคิดเห็นที่ 20  /  / 23 ก.พ. 2561 เวลา 06:32 น. 


ความคิดเห็นที่ 21  /  / 10 มิ.ย. 2561 เวลา 22:30 น. 


ความคิดเห็นที่ 22  /  / 25 มิ.ย. 2561 เวลา 08:28 น. 


ความคิดเห็นที่ 23  /  / 24 ส.ค. 2561 เวลา 07:47 น. 


ความคิดเห็นที่ 24  /  / 24 ต.ค. 2561 เวลา 01:36 น. 


ความคิดเห็นที่ 25  /  / 26 ธ.ค. 2561 เวลา 20:12 น. 


ความคิดเห็นที่ 26  /  / 6 ม.ค. 2562 เวลา 21:37 น. 

 เปิดอ่านหน้านี้  1110 

 แสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย