กิเลสพร้อมจะเกิดทุกเวลานาที ... เราจึงต้องพร้อมรับมือกับมันอยู่ตลอดเวลา สติที่ต่อเนื่องและปัญญาจะช่วยให้เรารับมือกับกิเลสได้


กิเลสพร้อมจะเกิดทุกเวลานาที ไม่มีการพักร้อน ไม่เคยหลับใหลหรือหายไป เราจึงต้องพร้อมรับมือกับมันอยู่ตลอดเวลา สติที่ต่อเนื่องและปัญญาจะช่วยให้เรารับมือกับกิเลสได้ เราต้องทำอย่างไร

วิธีฝึกจิตง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน คือให้เราตั้งสติกับความรู้สึกในกาย ไล่ลงไปตั้งแต่ศีรษะ ใบหน้า คอ ไหล่ แขน มือ ลำตัว สะโพก ขา น่อง จนถึงเท้า ดูว่าเกร็งไหม ผ่อนคลายไหม หายใจปกติหรือไม่ปกติ ให้ฝึกบ่อยๆ จนเป็นอัตโนมัติในชั่วพริบตา ใช้เวลาเพียงแค่ ๑-๒ วินาที นอกจากนี้ก็ให้มีสติกับอิริยาบถของกาย รู้ตัวว่ากำลังอยู่ในอิริยาบถไหน นั่งยืนเดินหรือนอน จะเคลื่อนไหวไม่เคลื่อนไหวอย่างไรก็ให้รับรู้ แล้วให้รับรู้ต่อสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ เมื่ออยู่กับคนอื่นๆ ก็รู้ว่าเราควรอยู่กับพรหมวิหารข้อไหนดี จะเมตตา กรุณา มุทิตา หรืออุเบกขา

การเจริญสติให้ต่อเนื่องในชีวิตประจำวัน สัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นและปรากฏในลักษณะหนักแน่นมั่นคงเป็นกลาง จะทำให้เรารู้สึกเหมือนเป็นเรือที่มีสมอ หรือเป็นผู้มีเข็มทิศ มีแนวทางที่จะปฏิบัติ ประกอบกับปัญญาจากการพิจารณาเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆ ซึ่งจะช่วยเสริมความเป็นกลาง จะช่วยเราให้พร้อมรับมือกับกิเลสได้ในทุกๆ สถานการณ์

พระอาจารย์ชยสาโร   

2,864


Ralated Story

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย