เดี๋ยวนี้ เรากำลังทำอะไรอยู่ เพื่ออะไร

 Webmaster  

เมื่อวานนี้เราเรียกเมื่อวานนี้ว่าวันนี้
พรุ่งนี้เราจะเรียกพรุ่งนี้ว่าวันนี้
ในชีวิตที่เป็นจริงของเรามีแต่วันนี้เท่านั้น
ถ้าเราอยู่ถึง ๑๐๐ ปี ก็หมายความว่าเราผ่านได้ประมาณ 36,525 วันนี้แล้ว
และทุกวินาทีในวันนี้ทั้งหลายของเรา ตั้งแต่เราพูดได้ จนถึงวันที่เราพูดไม่ได้อีกแล้ว เราเรียกชื่อมันโดยเฉพาะว่า เดี๋ยวนี้
เพราะฉะนั้นเมื่อชีวิตคือวันนี้ และวันนี้คือเดี๋ยวนี้
คำถามที่สำคัญยิ่งที่เราควรถามตัวเองอยู่บ่อยๆคือ
เดี๋ยวนี้ เรากำลังทำอะไรอยู่ เพื่ออะไร

พระอาจารย์ชยสาโร


• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• กระรอกเจาะมะพร้าว

• พุทธมนต์ ๑๒ ตำนาน (พระปริตรฉบับสมบูรณ์ที่สุด) - อานิสงส์มากมี เทวดาเมตตา ชนะทุกอุปสรรค ทำอะไรก็เจริญ

• มรรค 8 ( อัฏฐังคิกมรรค )

• จูนจิตพิชิตความสำเร็จ ฝึกสมาธิโดยเพลงบรรเลงคลาสสิค 60 เคาะ
Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย