อาการแรกที่ปรากฏในจิตใจที่เริ่มตื่นรู้ในชีวิตของตนคือความซาบซึ้งในบุคคลและสิ่งที่มีบุญคุณต่อเรา
จิตใจของคนส่วนใหญ่อยู่ในสภาพที่ห่างจากภาวะถูกสะกดจิตเพียงนิดเดียว การปฏิบัติธรรมเพื่อปลุกจิตให้ตื่น อาการแรกที่ปรากฏในจิตใจที่เริ่มตื่นรู้ในชีวิตของตนคือความซาบซึ้งในบุคคลและสิ่งที่มีบุญคุณต่อเรา

พระอาจารย์ชยสาโร
 2,633 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย