ปลาไม่รู้จักน้ำก็ไม่เป็นไร แต่มนุษย์ต้องรู้ต้องเข้าใจชีวิตของตนจึงจะมีความสุขที่แท้จริงได้
ปลาไม่รู้จักน้ำก็ไม่เป็นไร แต่มนุษย์ต้องรู้ต้องเข้าใจชีวิตของตนจึงจะมีความสุขที่แท้จริงได้ การทำความรู้จักชีวิตตัวเองทำด้วยการคิดพิจารณาได้บ้าง แต่วิธีที่ได้ผลมากที่สุดคือการค้นคว้าด้วยจิตที่ว่างจากความคิดปรุงแต่ง การเจริญสมาธิภาวนาจึงสำคัญยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการพ้นจากความเป็นมนุษย์ประเภทปลาไม่รู้จักน้ำ

พระอาจารย์ชยสาโร   
 2,827 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย