เมื่อเราอยากให้คนอื่นเป็นสุข พอตั้งใจอยากทำอยากช่วยให้คนอื่นเป็นสุขเท่านั้นแหละ ตัวเราจะมีกำลังขึ้นมาทันที
คนเรานี้ ว่าโดยทั่วไป ก็มุ่งจะหาความสุขให้แก่ตัวเอง แต่ทีนี้เมื่อเข้ามาอยู่ในวัด เราไม่ใช่มุ่งมาหาความสุขให้แก่ตัวเอง แต่เรามาบวชเรียน เพื่อให้ได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิต คือเรามุ่งมาฝึกตน เพราะฉะนั้นเราก็เริ่มต้นชีวิตบวชเรียนนี้ หรือเริ่มต้นชีวิตในวัด ด้วยการตั้งใจอยากทำให้คนอื่นมีความสุข ความตั้งใจอย่างนี้เป็นการเริ่มต้นที่สำคัญมาก

เมื่อเราอยากให้คนอื่นเป็นสุข พอตั้งใจอยากทำอยากช่วยให้คนอื่นเป็นสุขเท่านั้นแหละ ตัวเราจะมีกำลังขึ้นมาทันที

หนังสือ บวชเณร เห็นชีวิตแห่งการศึกษา สามเณรดี มีปัญญาสร้างสรรค์
โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
 2,442 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย