เราเกิดมาทำไม อยู่เพื่ออะไร อะไรคือสิ่งที่สูงสุดที่เราควรจะได้จากการเกิดเป็นมนุษย์ อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรจะให้ไว้กับโลกก่อนวันที่เราจำเป็นต้องจากไป
พบกันใหม่ๆ ไม่ใช่ว่าพระมีหน้าที่ป้อนคำตอบปัญหาแนวพุทธให้โยม
หน้าที่สำคัญของพระคือการชักชวนให้โยม
หันมาสนใจตั้งปัญหาดีๆ กับชีวิตของตน
เช่น เราเกิดมาทำไม อยู่เพื่ออะไร
อะไรคือสิ่งที่สูงสุดที่เราควรจะได้จากการเกิดเป็นมนุษย์
อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรจะให้ไว้กับโลกก่อนวันที่เราจำเป็นต้องจากไป

พระอาจารย์ชยสาโร
 289 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย