สิ่งที่ควรละ ในฐานะ ชาวพุทธ

 chai-aroon  

@ โลภ โกรธ หลง ควรละ ตามคำสอน
ทบทวนวอน คำสอน อย่าหลงไหล
หลักธรรมมี ใช่ยึด อาจารย์ใคร
หลงไปใหญ่ นี่วัดข้า อาจารย์กู
@ ยังหลงตน ว่าตัวกู ยังมีอยู่
น่าอดสู มนุษย์เรา น่าสงสาร
ชีวิตเรา ไม่มีใคร อยู่ได้นาน
ต้องสู้กัน แย่งวัตถุ เพื่ออะไร.
ต.เตชปญฺโญ

ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor?_rdr

6,004


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย