เอกลักษณ์ของกัลยาณมิตรคือเป็นผู้ที่ดึงความดีของเราให้ปรากฏ
ไปในที่ไม่เคยไปมาก่อนก็น่ากลัว แต่ถ้ามีกัลยาณมิตรที่เราไว้ใจได้นำหน้า เราจะกล้าและอดทนมากกว่าที่คิด

เอกลักษณ์ของกัลยาณมิตรคือเป็นผู้ที่ดึงความดีของเราให้ปรากฏ

พระอาจารย์ชยสาโร   
 3,224 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย