อาศัยความไม่สะอาด เพื่อเก็บกวาดกิเลส
อาศัยความไม่สะอาด

เพื่อเก็บกวาดกิเลสที่มา : เขมรํสี / วัดมเหยงคณ์

 2,348 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย