อาศัยความไม่สะอาด เพื่อเก็บกวาดกิเลส


อาศัยความไม่สะอาด

เพื่อเก็บกวาดกิเลส   

ที่มา : เขมรํสี / วัดมเหยงคณ์

2,858


Ralated Story

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย