คนมีบุญ สร้างบุญทานกุศล ทำโรงทานช่วยคนไปที่ไหนก็มีสิ่งรองรับ ถึงมีกรรมอยู่แต่ผลบุญก็ตามช่วย เมื่อตกทุกข์ได้ยาก กุศลบุญก็จะเข้าคุ้มครองรอดพ้นผ่านไปได้ ด้วยกุศลบุญ
คนมีบุญ
สร้างบุญทานกุศล ทำโรงทานช่วยคนไปที่ไหนก็มีสิ่งรองรับ
ถึงมีกรรมอยู่แต่ผลบุญก็ตามช่วย เมื่อตกทุกข์ได้ยาก
กุศลบุญก็จะเข้าคุ้มครองรอดพ้นผ่านไปได้ ด้วยกุศลบุญพระอาจารย์วรงคต วิริยธโร (หลวงตาม้า)
วัดถ้ำเมืองนะ   
 2,924 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย