พึงมอบการกระทำอันกอปรด้วยเมตตา พึงมอบคำพูดอันกอปรด้วยเมตตา พึงมอบความคิดอันกอปรด้วยเมตตา ... ด้วยความอ่อนน้อม
พึงมอบการกระทำอันกอปรด้วยเมตตา
พึงมอบคำพูดอันกอปรด้วยเมตตา
พึงมอบความคิดอันกอปรด้วยเมตตา
พึงมอบเวลาที่เรามี
พึงมอบความรู้ที่เรามี
พึงมอบความอุ่นใจ
พึงมอบกำลังใจ
พึงมอบคำติชมเสนอแนะ
พึงมอบความเคารพ
พึงมอบการให้อภัย
พึงมอบความจริงที่เรารู้
ด้วยความอ่อนน้อม

ธรรมะคำสอน โดย พระอาจารย์ชยสาโร
แปลถอดความ โดย ศิษย์ทีมสื่อดิจิทัลฯ   
 2,841 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย