ธรรมะตรงไปตรงมา แต่ปัญหาอยู่ที่ใจเราคดเคี้ยว

 Webmaster  

"ธรรมะตรงไปตรงมา แต่ปัญหาอยู่ที่ใจเราคดเคี้ยว ธรรมะชี้ให้เห็นผมเป็นผม เล็บเป็นเล็บ ฟันเป็นฟัน และหนังเป็นหนัง อะไรจะง่ายกว่านี้ แต่กระนั้นเองจะมีอะไรยากกว่านี้

เราปกปิดความเป็นจริงพื้นฐานของชีวิตอย่างแน่นหนาเหลือเกินด้วยตัณหา ความกลัว ความรังเกียจ ความคาดหวัง ความคิดอันบิดเบือนและการถือตัวถือตนของเรา เพื่อที่จะเรียนรู้ธรรมะ เราต้องชำระความเคยชินทางจิตแย่ๆ มากมายที่ได้สั่งสมมาหลายภพหลายชาติ เราต้องย้อนไปดูความจริงพื้นฐานของชีวิตอย่างใส่ใจกระตือรือร้นซ้ำแล้วซ้ำอีก ครั้งแล้วครั้งเล่า

เมื่อแก้ไขความคดเคี้ยวในใจได้ ธรรมะย่อมปรากฏ เป็นสิ่งน่าอัศจรรย์และแสนจะธรรมดาในขณะเดียวกัน “โอ้โห!” เราจะอุทานออกมา “ผมเป็นสักแต่ว่าผม เล็บเป็นสักแต่ว่าเล็บ ฟันสักแต่ว่าฟัน หนังเป็นสักแต่ว่าหนัง” “กายจึงเป็นสักแต่ว่ากาย จิตจึงเป็นสักแต่ว่าจิต”

ธรรมะคำสอน โดย พระอาจารย์ชยสาโร


• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• บทสวดมนต์วันพระ เปิดฟังและสวดมนต์ทุกวัน ชีวิตดีขึ้นเหมือนมีปาฏิหาริย์ [บทสวดมนต์พร้อมคำอ่าน]

• ๓๙.ปางแสดงยมกปาฏิหาริย์

• ๖๕.ปางโปรดองคุลิมาลโจร

• พระวิหารที่ประทับของพระพุทธเจ้า
Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย