ขอให้เราปรารถนามงคลแห่งชีวิตอันยืนยาว โดยไม่ได้นับว่ากี่ปีหรือกี่สิบปี แต่นับด้วยขณะอันลํ้าค่าที่เรามีสติ เมตตาและปัญญา
ทั่วทุกมุมโลก การมีอายุยืนยาวถือเป็นมงคล แต่อายุยืนคืออะไรกันแน่ หากให้ความหมายในแง่ของเวลาที่เรารู้สึกตัวล่ะ แบบนี้ย่อมหมายความว่า คนอายุ ๖๐ ปี ที่นอนวันละแปดชั่วโมงก็มีชีวิตเพียง ๔๐ ปีเท่านั้น

และหากเราจะหาความหมายลึกไปกว่านั้นอีกเล่า คงไม่มีใครอยากมีชีวิตอันทุกข์ระทมยาวนาน ความหมายโดยนัยของอายุยืนยาวในทางที่ดีจึงควรจะเป็นชีวิตที่มีความสุข ถ้าอย่างนั้น เราลองมองชีวิตด้วยเวลาที่ดีมีคุณภาพและสังเกตว่าเวลาเหล่านี้เชื่อมโยงกับคุณภาพจิตอย่างไร

หลวงพ่อชาเคยสอนว่า ถ้าขาดสติเมื่อใดก็เหมือนตายเมื่อนั้น ลองคำนวณดูว่าชีวิตเรามากมายเพียงใดที่ดำเนินไปแบบอัตโนมัติ เฝ้าเพ้อฝันถึงอนาคต หรือเสียเวลากังวลกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง ถ้าอย่างนี้เราตายไปหลายขณะเหลือเกิน เราเสียเวลามากแค่ไหนกับความโลภ ความโกรธ ความไม่พอใจ ความอิจฉาริษยา ความวิตกกังวลและความหดหู่ซึมเศร้า หากมองเช่นนี้ ชีวิต ๘๐ ปีที่นับกันตามปฏิทินอาจหดเหลือนิดเดียว

ขอให้เราปรารถนามงคลแห่งชีวิตอันยืนยาว โดยไม่ได้นับว่ากี่ปีหรือกี่สิบปี แต่นับด้วยขณะอันลํ้าค่าที่เรามีสติ เมตตาและปัญญา

ธรรมะคำสอน โดย พระอาจารย์ชยสาโร
แปลถอดความ โดย ศิษย์ทีมสื่อดิจิทัลฯ   
 161 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย