จิตใจของคนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติหรือยังไม่เป็นสมาธิมันก็ลักษณะเหมือนเทียนเล่มนี้ วอกแวกกวัดแกว่งอยู่ตลอดเวลา

 Webmaster  

โบราณาจารย์มักจะเปรียบเทียบจิตใจที่ยังไม่ได้รับการฝึกอบรมว่าเหมือนกับเทียนเล่มนี้ คือเหมือนเทียนอยู่ในสายลม เห็นไหมเปลวเทียนไม่นิ่ง เราใช้แสงเทียนในการอ่านหนังสือหรือการทำงานที่ละเอียดไม่ค่อยได้ แต่ถ้าเรานำเทียนเล่มนี้ให้พ้นจากสายลม ให้มาอยู่ในที่วิเวกจากลม ในที่ปราศจากลม เปลวเทียนจะมั่นคง จะนิ่ง จะสว่าง เราจะได้ทำงานของเราได้สะดวก จิตใจของคนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติหรือยังไม่เป็นสมาธิมันก็ลักษณะเหมือนเทียนเล่มนี้ วอกแวกกวัดแกว่งอยู่ตลอดเวลา

พระอาจารย์ชยสาโร   

ที่มา : https://www.facebook.com/photo/?fbid=4815818528526795&set=pb.100064337808864.-2207520000.

2,830Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย