การลดน้ำหนักทางกายอาจจะมีผลดีต่อชีวิต แต่การลดนำ้หนักของคำพูด ไม่เคยดีเลย

"การลดน้ำหนักทางกายอาจจะมีผลดีต่อชีวิต

แต่การลดนำ้หนักของคำพูด ไม่เคยดีเลย"

พระอาจารย์ชยสาโร

-------------------------
ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/
Dhamma by Ajahn Jayasaro
 2,459 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย