การลดน้ำหนักทางกายอาจจะมีผลดีต่อชีวิต แต่การลดนำ้หนักของคำพูด ไม่เคยดีเลย

 DhammathaiTeam  


"การลดน้ำหนักทางกายอาจจะมีผลดีต่อชีวิต

แต่การลดนำ้หนักของคำพูด ไม่เคยดีเลย"

พระอาจารย์ชยสาโร

-------------------------
ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/
Dhamma by Ajahn Jayasaro


• วัดอัมพวันเจติยาราม วรวิหาร (วัดอัมพวา)

• "น้ำ" ศักดิ์สิทธิ์ ไม่งมงายตรงไหน?

• นิทานธรรมะ ตอน นกแขกเต้า

• คุณธรรมสามัคคี ๔ ข้อ โดย พระเทพสิงห์บุราจารย์

• ประเภทของธรรมทาน ( ๑ ) - พุทธทาสภิกขุ
Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย