ทุกครั้งที่เราทำความชั่ว เรากลายเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างโลกที่ชั่ว ทุกครั้งที่เราทำความดี เรากลายเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างโลกที่ดี ไม่มีใครสร้างโลกนี้ให้เรามาอยู่อาศัย เราสร้างกันเอง
ทุกครั้งที่เราทำความชั่ว
เรากลายเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างโลกที่ชั่ว
ทุกครั้งที่เราทำความดี
เรากลายเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างโลกที่ดี
ไม่มีใครสร้างโลกนี้ให้เรามาอยู่อาศัย
เราสร้างกันเอง

พระอาจารย์ชยสาโร
 2,557 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย