บางคนไปงานศพทุกเดือน หรือแทบทุกอาทิตย์ แต่ไม่เคยคิดว่าเดี๋ยวเราจะเป็นอย่างนี้เหมือนกัน
"บางคนไปงานศพทุกเดือน หรือแทบทุกอาทิตย์
แต่ไม่เคยคิดว่าเดี๋ยวเราจะเป็นอย่างนี้เหมือนกัน
จิตใจเราอยู่ในสภาพเช่นไร ถ้าตายวันนี้
เราจะไปเกิดที่ไหนหนอ ไม่เคยคิด ไม่ยอมคิด"

พระอาจารย์ชยสาโร
 2,347 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย