แกล้วกล้าและเด็ดขาดในการกระทำที่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น จะดีตรงไหน

"เร็วๆ นี้อาตมามีธุระเข้ากรุงเทพฯ ระหว่างการนั่งบนรถบนทางด่วน ได้เห็นป้ายโฆษณายักษ์ที่ทำให้ตกใจ ป้ายนั้นมีรูปตาที่ดุร้ายของสัตว์ตระกูลเสือ ข้างล่างเขียนว่า ‘คิดจะทำ ต้องทำ’ ทีแรกคำนึงถึงปัญหาสังคมมากมายที่เกิดเพราะความคิดอย่างนี้คือการขาดความยับยั้งชั่งใจ การกลั่นกรองความรู้สึกชั่วแว่บว่าอยากทำ แล้วเกิดความสงสัยว่าทำไมป้ายโฆษณาแบบนี้ไม่ผิดกฎหมาย

ที่จริงสันนิษฐานว่าเจตนาของผู้เขียน คือ อยากให้เข้าใจว่าการดื่มเหล้าทำให้มีความเชื่อมั่นในตัวเอง และความเด็ดขาด แต่อย่างไรก็ตาม การสละความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเพื่อหวังผลของความเด็ดขาด ความแกล้วกล้าในการกระทำ ทางพุทธศาสนายืนยันว่าไม่คุ้มค่า

แกล้วกล้าและเด็ดขาดในการกระทำที่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น จะดีตรงไหน"

พระอาจารย์ชยสาโร
 2,627 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย