เมื่อเราขยัน ตั้งใจและมีศรัทธา เราก็ปฏิบัติ เมื่อเราหดหู่ ขี้เกียจหรือท้อแท้ เราก็ปฏิบัติ


เราทั้งหลายสร้างกรรมดีไว้มากมายในชาติก่อนๆ เราจึงเกิดในภพภูมิมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนา ทว่า เราจะใช้โอกาสล้ำค่าที่ได้เกิดเป็นมนุษย์นี้ให้ดีที่สุดหรือไม่นั้น เหนือสิ่งอื่นใดขึ้นอยู่กับความพากเพียรอันแน่วแน่สม่ำเสมอในระยะยาว เพื่อเข้าถึงสัจธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ด้วยประสบการณ์ตรงของเราเอง

หลักสำคัญในการทำความเพียรนี้คือ เมื่อเราขยัน ตั้งใจและมีศรัทธา เราก็ปฏิบัติ เมื่อเราหดหู่ ขี้เกียจหรือท้อแท้ เราก็ปฏิบัติ

ครั้งหนึ่งมีลูกศิษย์ถามหลวงพ่อชาว่า มีเหตุปัจจัยอะไรที่ส่งผลให้ท่านบรรลุธรรมอันเลิศ หลวงพ่อตอบว่าสมัยยังเป็นพระหนุ่ม ท่านก็มีกิเลสเยอะเหมือนกัน ถ้าจะมีอะไรต่างจากคนอื่นคือความอดทน ท่านอดทนต่อความยากลำบากทั้งหลาย ไม่เคยยอมแพ้ ท่านย้ำว่า “ผมกล้าอด กล้าทน กล้าทำ”

ธรรมะคำสอน โดย พระอาจารย์ชยสาโร
แปลถอดความ โดย ศิษย์ทีมสื่อดิจิทัลฯ   

339


Ralated Story

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย