คนเรากำลังมีลักษณะเอาหัวลงเอาเท้าขึ้น บูชาวัตถุยิ่งกว่าจิตใจ
ก่อนนี้อารยธรรมทางวัตถุมันอยู่ข้างล่าง อารยธรรมทางจิตใจมันอยู่ข้างบน อย่างที่พูดกันว่า ใจมันนำกาย กายมันอยู่ข้างล่าง ใจมันอยู่ข้างบน อารยธรรมทางจิตย่อมนำอารยธรรมทางวัตถุ แต่เดี๋ยวนี้มันตรงกันข้าม อารยธรรมทางวัตถุขึ้นท่วมท้นอารยธรรมทางจิตใจ

อารยธรรมเหล่านี้มันจึงมีลักษณะเหมือนเอาหัวลง เอาเท้าขึ้น คนเรากำลังมีลักษณะเอาหัวลงเอาเท้าขึ้น บูชาวัตถุยิ่งกว่าจิตใจ...คิดดูเอาเองว่ามันน่าสังเวชทุเรศกันสักเท่าไร

พุทธทาสภิกขุ   
 2,725 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย