เมื่อใส่ใจรับผิดชอบกับสิ่งธรรมดาอย่างเต็มที่ ประตูสู่ความสำเร็จที่ไม่ธรรมดาย่อมเปิดออก
ไม่นานมานี้ อาตมาอ่านเจอคำพูดของนักกีฬาชาวอเมริกันคนหนึ่งแล้วชอบมาก เขาบอกว่าตัวเขาเองไม่ได้มีพรสวรรค์มากมายมาแต่ต้น หากประสบความสำเร็จเพราะ ‘เก่งในการปรับปรุงตัวเอง’

วลีนี้มีความหมายดีเหลือเกิน นิมิตหมายของผู้คว้าชัยชนะที่กำลังอยู่ระหว่างการฝึกฝนตนเอง คือ ฉันทะในการเรียนรู้ ความอดทนพากเพียร การหมั่นนำไปปรับใช้ ความใส่ใจรายละเอียด และการทำให้เกิดความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ อย่างสม่ำเสมอ นักว่ายน้ำเหรียญทองโอลิมปิกคนหนึ่งให้ความเห็นว่า “คนส่วนใหญ่ไม่รู้หรอกว่าความสำเร็จนั้นธรรมดาแค่ไหน” ชาวพุทธเราอาจเสริมได้ว่า เมื่อใส่ใจรับผิดชอบกับสิ่งธรรมดาอย่างเต็มที่ ประตูสู่ความสำเร็จที่ไม่ธรรมดาย่อมเปิดออก

การเจริญสมาธิอาจเป็นเรื่องชวนหงุดหงิด ถ้าเราอยากได้ผลที่เกินกว่าความก้าวหน้าทีละเล็กทีละน้อยโดยไม่ได้ทำความเพียรมากพอที่จะได้รับผลขนาดนั้น หลายคนอยากได้ความสงบทางใจ แต่ไม่ยอมละเหตุปัจจัยที่ทำให้ไม่สงบ วิธีที่ดีประการหนึ่งในการแก้ไขนิสัยนี้คือ ให้ตั้งเป้าหมายอยู่ในการปฏิบัตินั้นเอง พยายามตั้งใจทำแต่ละส่วนของการปฏิบัติธรรมที่เราสามารถ ‘เก่งในการปรับปรุง’ จากนั้น ความก้าวหน้าทีละเล็กทีละน้อยย่อมสั่งสมเพิ่มขึ้นเอง

ธรรมะคำสอน โดย พระอาจารย์ชยสาโร
แปลถอดความ โดย ปิยสีโลภิกขุ
 2,611 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย