เราคาดหวังว่าอะไรๆ ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วเราก็ทุกข์ใจไปตามที่คาดหวัง

"เรามักรู้สึกว่าเวลาทำดีควรได้รับคำชม เวลาทำไม่ดีก็ควรถูกตำหนิ พอทำดีแล้วไม่มีใครชม เราก็รู้สึกว่าไม่มีคนเห็นค่า ถ้าถูกตำหนิโดยไม่ได้ทำอะไรเสียหาย เราก็น้อยใจเสียใจ เราคาดหวังว่าอะไรๆ ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วเราก็ทุกข์ใจไปตามที่คาดหวัง

พระพุทธองค์ทรงสอนให้เราละความคาดหวัง แม้แต่พระองค์เองซึ่งทรงบริสุทธิ์ผุดผ่อง ยังเคยถูกกล่าวหาว่าทำผู้หญิงท้อง พระอรหันตสาวกรูปอื่นๆ ก็ไม่พ้นถูกติฉินนินทาว่าละโมบ โมโหร้ายหรือขี้อิจฉา หลายร้อยปีที่ผ่านมา มีการทำดีมากมายเพียงใดที่คนมองไม่เห็นหรือดูหมิ่นดูแคลน และมีการทำชั่วมากมายเพียงไหนที่คนยกย่องสรรเสริญและได้รับรางวัลตอบแทน คงมีมากมายเหลือคณานับ

ในโลกที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหา ความยุติธรรมแบบทันตาเห็นคงหาได้น้อย แต่ในระยะยาวกฎแห่งกรรมย่อมยุติธรรมเสมอ การกระทำทุกอย่างไม่ว่าดีหรือชั่วย่อมส่งผล แม้การทำดีที่เล็กน้อยที่สุด ไม่ว่าจะมีใครเห็นหรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าจะมีคนชมหรือตำหนิ ความดีนั้นย่อมเพิ่มพูนอริยทรัพย์ในจิตใจ อันจะเป็นที่พึ่งแท้จริงสำหรับเรา"

ธรรมะคำสอน โดย พระอาจารย์ชยสาโร
แปลถอดความ โดย ปิยสีโลภิกขุ   
 2,844 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย