คนมีเสน่ห์ ถึงคราวเซ ก็มีคนช่วย
คนมีเสน่ห์ ถึงคราวเซ ก็มีคนช่วย

แม้เทพก็อำนวย เมตตาช่วยให้พ้นภัย
 2,496 • ปฏิบัติธรรม โครงการพุทธสาวกสาวิกาหลักสูตร “พัฒนาจิตตามหลักไตรสิกขา” นนทบุรี

• ขอเชิญร่วมบุญสร้างอุโบสถเจดีย์วัดป่าประเสริฐอุดมธรรมมาราม (สาขาหลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย) บ้านท่าสาย ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย

• "ธรรมเกิดจากจิตตภาวนา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ (2125 - 2225)

• “ศธ. จัดงานแถลงผลการดำเนินงานกระทรวงศึกษาธิการ ในงานวันครู ครั้งที่ 63 โดยผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอความสำเร็จตามนโนบาย”

• ขอเชิญร่วมบุญสร้างอุโบสถเจดีย์วัดป่าประเสริฐอุดมธรรมมาราม (สาขาหลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย) บ้านท่าสาย ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย