ลำดับคำกลอน ๑ พัน ๗

 สวนป่าวังอุโบสถภัทรสีมา   7 ก.พ. 2561

ผ้าม่วง พวงผ้า พาพระง่วง
ผ้าพระร่วง พวงผ้า พาสาย
ผ้าพระสาม สไบผืน พันกาย
ผ้าเฉวียง เบี่ยงซ้าย ตะเบ็งนาน


ธงผ้า ณ พระผ้าทำ ธงนี้
ธงผ้าพระ ธ ธงสี มีสาส์น
ธงผาสุก ปลุกพระผ้า ตะเบ็งมาน
ธงแม่งาน ขีดไขว้ ให้ปทุม


ห้อยธงทอ แดงแถบ เฉวียงหนึ่ง
ห้อยธงผึ่ง บ้างสีแสด แดดนุ่ม
ห้อยผืนผ้า ขาวสะอาด ขัดรังดุม
ห้อยๆขอ ติดเป็นกลุ่ม ราวแถบธง


ธำรงธรรม ด้วยดี ทั้งสี ๖
ทำมรดก พระไตรฑี ไม่มีหลง
ทำเลรวม ร้านค้า เลขาตรง
ทำถึงสงฆ์ จงสมควร ตรงต่อธรรม (วินัย)


ที่มา : ทดลองแต่งกลอน


 เปิดอ่านหน้านี้  5700 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย