ปฏิบัติธรรมยามค่ำ สำหรับบุคคลจำพวกที่ 3 เนยยะบุคคล ณ ปัณทิตารมย์ พัทยา

 สุมล   27 มี.ค. 2555

 ปฏิบัติธรรมยามค่ำ สำหรับบุคคลจำพวกที่ 3 เนยยะบุคคล
20.00-22.00 น. 26 มีนาคม 2555
ณ ปัณทิตารมย์ พัทยา

ตั้งกายเอาไว้ในจิต
ร่างกายฌาน 1
ร่างกายฌาน 2
ร่างกายฌาน 3
ร่างกายฌาน 4

ตั้งจิตเอาไว้ในกาย
กายไม่งามฌาน 1
กายไม่งามฌาน 2
กายไม่งามฌาน 3
กายไม่งามฌาน 4

ละสักกายทิฏฐิในขันธ์ 5
ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราฌาน 1
ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราฌาน 2
ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราฌาน 3
ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราฌาน 4

ละวิจิกิจฉา ลังเลสังใสในคุณพระรัตนะตรัย
พุทโธฌาน 1
พุทโธฌาน 2
พุทโธฌาน 3
พุทโธฌาน 4

ละความประมาทในศีล
ไม่ก่อเวรฌาน 1
ไม่ก่อเวรฌาน 2
ไม่ก่อเวรฌาน 3
ไม่ก่อเวรฌาน 4

ละกามราคะและพยาบาทให้บางเบา
ยังกุศลให้ถึงพร้อมฌาน 1
ยังกุศลให้ถึงพร้อมฌาน 2
ยังกุศลให้ถึงพร้อมฌาน 3
ยังกุศลให้ถึงพร้อมฌาน 4

ทำสมาธิให้บริบูรณ์ กำจัดกามราคะและปฏิฆะ
ไม่โกรธในอารมณ์ฌาน 1
ไม่โกรธในอารมณ์ฌาน 2
ไม่โกรธในอารมณ์ฌาน 3
ไม่โกรธในอารมณ์ฌาน 4

ทำสมาธิและสติให้บริบูรณ์ เป็นองค์แห่งมรรค นับเนื่องในมรรค
สละวางทุกสิ่งทุกอย่างฌาน 1
สละวางทุกสิ่งทุกอย่างฌาน 2
สละวางทุกสิ่งทุกอย่างฌาน 3
สละวางทุกสิ่งทุกอย่างฌาน 4

เรายังมองไม่เห็นความสวัสดี
จักมีแก่สัตว์ทั้งหลาย
นอกจากปัญญาและความเพียร
นอกจากความสำรวมอินทรีย์
และความสละวางทุกสิ่งทุกอย่าง


เชิญร่วมอนุโมทนาบุญครับ . 
 เปิดอ่านหน้านี้  5846 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย