กรรมดีและกรรมชั่ว

เราเกิดมาอยู่ในโลกนี้ ต้องมีกรรมทั้งสองอย่าง
คือ กรรมดีและกรรมชั่ว
กรรมดี ย่อมเป็นผลให้เราเกิดความสุขกาย สบายจิต
กรรมชั่วย่อมเป็นผลให้เรามีความทุกข์กายทุกข์ใจ
เหตุนั้น แล้วแต่เราจะตัดสินใจของตัวเองว่า
เราจะทำกรรมดี หรือ ทำกรรมชั่ว
ความเห็นของบุคคลผู้นับถือพระพุทธศาสนามีประจำใจอย่างนี้ทุกๆ คน

:: หลวงปู่เทสก์ เทสรังสีDT0329

ลูกโป่ง

3 ม.ค. 2555 เวลา 13:54 น.
 เปิดอ่านหน้านี้  3667 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย